Nyheter

Forseglingen kan være brutt

NTV Japan

Publiseringsdato: 15. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Medier rapporterer nå at beskyttelsen rundt reaktor 2 ikke lenger er intakt. – Det er i så fall en dramatisk forverring, sier Bellonas Nils Bøhmer.

Flere steder, blant annet på dagbladet.no og aftenposten.no, blir det nå meldt om at forseglingen på reaktor nummer 2 ved Fukushima-kraftverket er brutt.

Også Det Internasjonale Atomenergibyrået IAEA sier at mandagens eksplosjon kan ha medført slike skader.

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer frykter for følgene.

– Hvis dette stemmer, har situasjonen blitt enda mer alvorlig, og det er i så fall den mest dramatiske vendingen i saken siden problemene startet fredag, sier han.

– Vet ennå ikke hvor dette ender

Forseglingen skal sikre at radioaktiv forurensning ikke slippes ut i atmosfæren. Hvis det ikke lenger er noen barrierer mellom atombrenselet og omgivelsene, vil spredningen av radioaktiv forurensing bli stor.

– Situasjonen blir stadig verre, og vi ser ennå ikke utgangen, sier Bøhmer.

Frykter dominoeffekt

Bellonas atomfysiker og daglige leder tror ringvirkningene vil bli store dersom arbeidet med å få kontroll over situasjonen hindres.

– Det er nå fare for en skummel dominoeffekt: Strålemengdene kan bli så store at det ikke blir mulig å jobbe på stedet. Det kan igjen gjøre at man ikke kan forhindre en nedsmelting ved alle seks reaktorene, sier Bøhmer.

Hos nyhetsbyrået Reuters kan utviklingen følges på et godt oppdatert kommentarfelt her.

Artikkelen er sist oppdatert tirsdag klokken 16.15. Se også denne artikkelen som ble publisert og oppdatert tirsdag ettermiddag.