Nyheter

Trygg atomkraft finnes ikke

Bellona-stifter Frederic Hauge har snakket om CCS siden 1992.
Photo: Anne Karin Saether/Bellona

Publiseringsdato: 18. mars, 2011

Skrevet av: Frederic Hauge

Thorium-kraftverk i Norge vil være både miljøfiendlige og usikre. Heldigvis er det lite som tilsier at de noen gang blir bygget, skriver Frederic Hauge i denne kommentaren.

Man skal lete lenge etter en mer meningsløs avsporing av en viktig diskusjon enn den VGs Olav Versto serverer 15. mars. I en kommentarartikkel støtter han Frps Ketil Solvik-Olsen, som tar til orde for en debatt om å utvikle atomkraftverk i Norge basert på våre forekomster av thorium.

Sist dette ble drøftet, ble debatten raskt og med god grunn lagt død. Da hadde samtlige norske miljøorganisasjoner uttrykt stor skepsis og et ekspertutvalg konkludert med at det ikke kunne tilråde å satse på utvinning av Norges thorium-ressurser. De foreløpige undersøkelsene indikerte at de ikke er drivverdige med dagens utvinningsteknologi, mente gruppen.

Dette såkalte thorium-utvalget, som leverte sin rapport i 2008, slo fast at de eneste atomreaktorene som kunne vært aktuelle, er de såkalt generasjon 4-reaktorene. De er tidligst klare rundt 2040. En bedre illustrasjon på at verden må finne andre måter å løse klima- og energiproblemene på, er det vanskelig å finne.

Problemet med atomkraftverkene som finnes i dag, er for det første at de produserer store mengder langlivet, høyradioaktivt avfall som det i dag ikke finnes en sikker lagringsmetode for. For det andre er ulykkesrisikoen alltid til stede, og konsekvensene blir ufattelige når det først går galt. Det finnes ikke noe som heter ”snill atomkraft”. Dessuten kan alltid sivile atomprogrammer fare for spredning av atomvåpen.

Thorium-tilhengerne later til å tro at thorium-kraftverk vil være sikre, trygge og miljøvennlige. Det er på ingen måte tilfelle. Her passer det godt med et forbilledlig presist utdrag fra en rapport fra Statens Strålevern, også den publisert i 2008: ”Miljøkonsekvensene for drift av både thorium- og uranbaserte konvensjonelle reaktorer vil inkludere produksjon av radioaktivt avfall, utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann, og reaktorene vil i begge tilfeller representere en ulykkesrisiko som inkluderer potensiale for ukontrollerte kjedereaksjoner og i verste tilfellet en nedsmeltning.”

Verstos logiske sans fremstår videre som noe bakvendtlandsk når han får seg til å skrive at ”det som skjer i Japan, viser nettopp hvor viktig det er å bidra til utvikling av sikrere kjernekraft”. I Bellona mener vi situasjonen der først og fremst viser behovet for å ta i bruk sikrere og mer miljøvennlige energiformer.

Ifølge FNs klimapanel må vi ha nådd utslippstoppen for klimagasser innen 2015. Skal vi ha noen mulighet til å nå det målet, må vi gjøre en seriøs innsats for å ta i bruk de gode løsningene vi allerede har til disposisjon: energieffektivisering, fornybar energi og CO2-rensing av fossil kraftproduksjon. Det er slike tiltak som vil redde verden – ikke thorium eller andre former for atomkraft.

Klima- og energidebatten fortjener fokus, men ingen er tjent med at det blir skapt falske forventninger til løsninger som ikke kan være til hjelp.

Frederic Hauge,
leder i Bellona

Dette innlegget ble også trykt i VG 18. mars 2011.