Nyheter

– Verste siden Tsjernobyl

Foto: wikimedia commons

Publiseringsdato: 12. mars, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– En så alvorlig atomkraftsituasjon har ikke verden sett siden Tsjernobyl-ulykken, sier Bellonas Nils Bøhmer. Lørdag evakuerer myndighetene alle som befinner seg mindre enn to mil fra Fukushima-kraftverket.

Alle rapporter lørdag formiddag norsk tid tyder på at situasjonen ved Fukushima-kraftverket blir stadig mer dramatisk.

Bekrefter radioaktive utslipp

Tak og vegger er skadet etter en eksplosjon, og øyenvitner kan se røyk stige opp fra anlegget.

– Dette er den mest truende situasjonen ved et atomkraftverk siden Tsjernobyl-ulykken i 1986, sier Bellonas atomfysiker og daglige leder Nils Bøhmer.

– Det er nå klart at det har skjedd radioaktive utslipp ved kraftverket, men det er vanskelig å få bekreftet informasjon om hvor store mengdene er, sier Bøhmer.

Mistet kjøleanlegget

Noen meldinger gir likevel grunn til optimisme.

– Heldigvis tyder noen rapporter på at containeren rundt reaktortanken er intakt. Det er i så fall et godt tegn.

– Det er likevel klart at situasjonen er utenfor kontroll, sier Bøhmer.

Livsviktig kjøling

Kraftverket, som er et av verdens største, fikk etter jordskjelvet fredag problemer med aggregatene som skal holde det essensielle kjøleanlegget i drift.

Det er den manglende kjølingen av det varme atombrenselet som er årsaken til alvoret i situasjonen. Senkes ikke temperaturen, kan resultatet bli full nedsmelting og store utslipp av radioaktiv forurensning.

bodytextimage_Nils-Boehmer-bredde-lite.jpg Photo: (foto: tone foss aspevoll/bellona)

– Nå lørdag ettermiddag har man ennå ikke fått etablert kjøling av reaktoren. Nå har de fått tillatelse til å bruke sjøvann, og vi setter vår lit til at det stabiliserer situasjonen, sier Bøhmer.

Det verst tenkelige utfallet er ganske enkelt at atombrenselet smelter seg vei ut til friluft. Uten barrierer mellom det radioaktive brenselet og verden utenfor, kan radioaktive utslipp spres for alle vinder.

Kommer ikke situasjonen under kontroll, er Bøhmer bekymret for hva som skjer med de andre reaktorene ved kraftverket, som ligger like i nærheten.

– Brann eller eksplosjon kan føre til at flere reaktorer blir rammet, noe som vil eskalere situasjonen ytterligere.

Mange må bort

Fredag ettermiddag ble det iverksatt evakuering av 2000 mennesker som lever nært anlegget. Lørdag inkluderer aksjonen mange flere beboere.

– Myndighetene evakuerer nå alle som befinner seg innenfor en radius av 20 kilometer fra kraftverket.

Det er et tegn på at eksplosjonen i dag kan ha ført til omfattende utslipp.

Følger nøye med

– Dessuten blir folk utenfor dette området bedt om å ikke drikke kranvann og holde seg innendørs.

Bellona følger utviklingen ved Fukushima-kraftverket tett. Les mer om saken på Bellonas engelske nettsider.

Se bilder fra eksplosjonen ved Fukushima-kraftverket på BBCs sider her.