Nyheter

Følger Solheim til Sellafield

Publiseringsdato: 7. april, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer deltar når Erik Solheim i dag besøker Sellafield. Med seg til møtene med britiske myndigheter har miljøvernministeren krav som Bellona lenge har argumentert for.

Etter langvarig press fra Bellona varslet Erik Solheim tidligere i vinter at han ville ta opp miljøproblemene ved Sellafield med britiske myndigheter.

Krever moratorium

Møter med dem er en av programpostene når han i dag reiser til Storbritannia. I tillegg skal han besøke opphavet til en av de største atomtruslene mot Norge: Reprosesseringsanlegget Sellafield ved Irskesjøen.

– Vi er fornøyde med at Solheim nå tar tak i saken, og at han ønsker en løsning som Bellona har argumentert for lenge: Stans i reprosesseringen av brukt atombrensel inntil det høyradioaktive, flytende avfallet er håndtert på en forsvarlig måte, sier Nils Bøhmer.

Han har fulgt internasjonal atomindustri tett i nærmere tjue år, og har tidligere besøkt Sellafield flere ganger.

Kan bli hardt rammet

Bellonas atomfysiker forteller at det er dette flytende avfallet som vil gi mest atomnedfall over Norge om det skulle skje en alvorlig ulykke ved anlegget.

Statens Strålevern leverte i januar en rapport som fortalte at i så fall kan følgene for Norge bli hele sju ganger større enn hva Tsjernobyl-katastrofen førte til. Det er Vestlandet og andre kystområder som får merke de verste konsekvensene.

Reagerer kraftig på britiske planer

Den britiske regjeringen godkjente for kort tid siden den langsiktige strategien til NDA, eieren av Sellafield-anlegget. Et av temaene der er håndtering av det høyradioaktive avfallet som truer Norge.

I et brev (datert 18. mars) til sin britiske kollega, energi- og miljøvernminister Chris Huhne, var Solheim meget kritisk til strategien:

 «I have noted with concern that the new draft strategy provides no targets, and describes no measures to ensure quick reduction of this major hazard. (…) it would be useful if the strategy was made more concrete, with firm targets for the reduction of the volume of liquid high level waste, and a plan for implementing necessary incentives to ensure that those targets are met.”

En pdf-utgave av hele brevet finner du i margen til høyre.

Nils Bøhmer svarer gir gjerne kommentarer til pressen under og etter besøket, og kan kontaktes på telefonnummer +47 90037517 og nils@bellona.no


Øvrige pressekontakter:
informasjonsrådgiver Andreas Kokkvoll Tveit: 48103464, andreas@bellona.no