Nyheter

Brutte løfter fra Sellafield – igjen

Atomanlegget Sellafield kommer opp på EUs dagsorden.
Photo: BNFL

Publiseringsdato: 17. august, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Sellafield-anlegget skal bruke fem år ekstra på å redusere lagrene av flytende, høyradioaktivt avfall. Dermed forlenges atomtrusselen mot Norge.

– Dette avfallet innebærer en alvorlig helse- og miljøtrussel mot Norge, siden det ved en ulykke kan spres med vær og vind til Norge. Enhver utsettelse av trygg og sikker avfallsbehandling er svært uheldig, sier Bellonas Nils Bøhmer.

Han var i dag i møte med representanter for Sellafield, som hadde tatt turen for å briefe miljøstiftelsens atomkraftekspert om utviklingen ved atomanlegget.

Forlenger tidsfrist

Hovedtemaet var fremtiden til de om lag 1000 kubikkmeterne med flytende, ustabilt og høyradioaktivt avfall som lagres i spesialtanker ved Sellafield. Ifølge Statens Strålevern kan en ulykke der gi hele syv ganger mer atomnedfall over Norge enn det Tsjernobyl-ulykken medførte.

Det viktigste utfallet av møtet var ikke oppløftende – selv om det også kom frem gode nyheter.

– Tidligere var målet å innen 2015 få ned mengdene lagret avfall til et såkalt buffernivå på 200 kubikkmeter. Meldingen fra Sellafield-representantene var at det ikke vil gå, sier Bøhmer.

– Ifølge Sellafields nye tidsplaner blir ikke det nivået nådd før omkring 2020.

Hindres av kapasitetsproblemer

Den gode nyheten er at tankene vil være fullstendig tømt i 2023, fem år tidligere enn man før har planlagt.

Årsaken til at vi må fortsette å leve med atomtrusselen, er at det høyradioaktive avfallet må stabiliseres ved hjelp av en spesiell behandling: Gjennom en såkalt vitrifiseringsprosess blir avfallet blandet med sand, og får en glassaktig og fast form.

– Problemet er at dette utføres i spesialanlegg, og de har hatt store problemer med kapasiteten.

Av den grunn føler ikke Bøhmer seg sikker på at britene er i stand til å holde det de lover denne gangen heller.

– Sellafield har gjort forbedringer ved vitrifiseringsanlegget, og de mener at de nå er rustet til å få opp tempoet på avfallsbehandlingen.

Må holde trykket oppe

– Jeg er på ingen måte overbevist ennå, siden det ikke finnes noen erfaringsdata som sier at de klarer det de nå planlegger, sier Bøhmer, og legger til at de neste 12 til 18 månedene vil vise hvor realistisk det er: Da vil man vite mer om hvilke resultater forbedringene kan gi.

Bøhmer advarer miljøvernminister Erik Solheim om å senke presset overfor britiske myndigheter i saken.

– Jeg frykter at Sellafield har mer fokus på høy reprosesseringstakt enn høyt tempo i vitrifiseringen. Det er i så fall svært uheldig, siden det høyradioaktive avfallet stammer fra reprosessering av brukt atombrensel: Da kan det ta enda lengre tid før lagrene blir redusert, sier han.

Halvering innen fire år

Et forhold som gir grunn til å tro at Sellafield vil arbeide for å få fortgang i vitrifiseringen, er at de i en avtale med britiske myndigheter har klare insitamenter til å bli ferdig fort.

– De som driver Sellafield får en økonomisk bonus dersom de innen 2015 reduserer lagrene til 500 kubikkmeter – altså halvparten av dagens nivå.

– Det håper vi de får til – for at de skal oppfylle de videre reduksjonsplanene, er det avgjørende at de har kommet så langt innen 2015, sier Bøhmer.