Nyheter

Bellona anmelder Institutt for Energiteknikk

Publiseringsdato: 30. mai, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Eieren av Haldenreaktoren blir politianmeldt for brudd på eksportkontrolloven. Det skjer etter at IFE uten tillatelse har bidratt til den brasilianske marinens atomubåtprosjekt. Bellona krever også at alle instituttets prosjekter de siste ti årene blir gransket av næringsminister Trond Giske.

– Det er helt utrolig at IFE ikke forsto at denne eksporten krevde lisens. Når de har utvist så dårlig dømmekraft i en så opplagt sak, er det grunn til uro for at de kan ha sviktet i flere tilfeller. Vi krever derfor at næringsminister Trond Giske kommer på banen og gransker alle IFEs kontrakter de siste ti årene, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona.

Den brasilianske marinen er i ferd med å skaffe seg atomdrevne ubåter. Forskere ved Haldenreaktoren har bidratt med såkalte bestrålingstester, som trengs for å utvikle atombrensel til ubåtene. Kontrakten for oppdraget ble inngått allerede i 2011.

Tester som skal hjelpe Brasil i ubåtutviklingen, er omfattet av Norges egne regler for  eksportkontroll. Det innebærer at IFE var forpliktet til å søke Utenriksdepartementet om lisens til eksport av resultatet fra testene. Det ble ikke gjort før saken ble kjent gjennom ukeavisen Ny Tid.

Bellona har derfor anmeldt IFE til Østfold politidistrikt for brudd på eksportkontrolloven.

 – Brudd på denne loven har en strafferamme på fem år, minner Bøhmer om.

Det er staten ved Nærings- og handelsdepartementet som eier IFE, og det som foregår ved instituttet der derfor næringsministerens ansvar.

– Vi må spørre om nærings- og handelsdepartementet kjenner til alle prosjektene som IFE har bidratt til. Vet departementet at alle kundene er sivile, og ikke militære? sier Bøhmer.

Kontaktpersoner for pressen:
Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona: 900 37 517
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonsrådgiver i Bellona: 48 10 34 64