Nyheter

Gode nyheter fra Sellafield

Foto: Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 13. juni, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Eierne av reprosesseringsanlegget Sellafield i Storbritannia hadde gledelige nyheter med seg til en konferanse i Oslo i dag: Siden i fjor har de redusert antallet tanker fylt med flytende, høyradioaktivt atomavfall.

Sammen med Guardians of our Common Seas arrangerer Bellona i dag en konferanse med reprosesseringsanlegget Sellafield som tema.

Konferansen er blitt en årlig hendelse der eierne av Sellafield møter norsk miljøbevegelse for en statusoppdatering om akvititeten på anlegget.

Færre tanker med farlig avfall

Sellafield kunne denne gangen legge frem gledelige tall for det siste årets aktiviteter.

– Antallet tanker med høyradioaktivt avfall er redusert fra 21 til omkring halvparten. Jo færre tanker avfallet er fordelt på, jo lettere er det å kontrollere. Derfor er dette gode nyheter for oss som er opptatt av sikkerhet på Sellafield, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona.

– Dessuten er mengden radioaktivitet i tankene redusert med 15 prosent.

For norske myndigheter og miljøbevegelse har innholdet i disse tankene lenge vært det viktigste spørsmålet knyttet til Sellafield. Ifølge en rapport fra Statens Strålevern fra 2011 kan en eventuell ulykke knyttet til disse tankene ha sju ganger større miljøkonsekvenser for Norge som Tsjernobyl hadde.

– Tsjernobyl var en vekker

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell åpnet konferansen med å minne om potensialet for grenseoverskridende atomforurensing.

– Flere steder i Norge merker vi fortsatt følgene av Tsjernobyl-ulykka i april 1986. Bønder i de hardest rammede områdene må fremdeles ta prøver av radioaktivitetsnivået i dyrene før slakting, sa SV-ministeren.

– Dette viser at radioaktiv forurensing ikke kjenner noen grenser. Vi vet nå at hvis det – mot alle odds – skjer en ulykke på Sellafield-anlegget, kan konsekvensene blir svært alvorlige.

Flere av innlederne understreket nytten av det konstruktive, dialogbaserte samarbeidet mellom Sellafield-eierne, Bellona og Guardians of our Common Seas.

– Jeg vil takke for mange gode og detaljerte innledninger fra britene under konferansen. Jeg håper alle parter i samarbeidet ser at disse møtene er en god måte å finne gode løsninger på, sa Bellonas Nils Bøhmer.

Møtet ble ledet av biskop Tor B. Jørgensen, som i en årrekke har vist stor interesse for arbeidet mot miljøtrusselen fra Sellafield.