Nyheter

Bellona advarer mot ny konsesjon til Haldenreaktoren

Haldenreaktoren
Haldenreaktoren

Publiseringsdato: 21. mai, 2014

Statens Strålevern innstilte i dag på en ny konsesjonstillatelse til Haldenreaktoren i de neste 10 årene. Bellona advarer nå regjeringen og Stortingspolitikerne mot å følge innstillingen.

-Bellona reagerer på at Statens Strålevern innstiller på en ny konsesjon til Haldenreaktoren. Norge bør ikke forlenge driften av en utgammel atomforskningsreaktor med elendig økonomi, tvilsom nytte, dårlig sikkerhetskultur og en eier som ikke respekterer norsk lov, sier atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer.

Han sier Bellona stiller seg sterkt undrende til at konsesjonstiden er såpass lang grunnet reaktorens alder, og ikke minst at det nylig ble avdekket en rekke kritikkverdige forhold ved reaktoren som gir grunn til bekymring. Han presiserer at reaktoren vil være 70 år ved utløpet av den foreslåtte konsesjonstiden, og mener politikerne må merke seg at Haldenreaktoren kun fikk seks års forlenget konsesjon forrige gang, og mener at ti nye år vil være uansvarlig.

-Bellona krever nå at regjeringen foretar en grundig vurdering av hvorvidt dagens forhold knyttet til økonomi, sikkerhet og kontroll på forskningsvirksomhet er tilfredsstillende for videre drift, sier Bøhmer.

Han peker på den anstrengte økonomiske situasjonen som en av flere årsaker til at reaktoren bør legges ned.

-Institutt for Energiteknikk(IFE) trengte 40 millioner kroner i driftstilskudd fra staten i 2013, og likevel gikk Haldenreaktoren hele 30 millioner kroner i underskudd. Bellona mener den økonomiske situasjonen har påvirket sikkerhetskulturen negativt, noe også Statens Strålevern nylig kritiserte IFE for, sier Bøhmer.

Bøhmer krever også at politikerne må avvente PSTs etterforskning av Haldenreaktorens eiere IFE for brudd på eksportkontrolloven før det kan tas stilling til videre drift. (Bellona anmeldte IFE høsten 2013)

-Summen av PSTs etterforskning og de nye vilkårene fra Statens Strålevern om at forskningen i Halden kun skal komme sivile brukere til nytte vil gjøre det betydelig vanskeligere for IFE å få fremtidige inntekter til driften av Haldenreaktoren. Det må regjering og Stortinget ta med i sin vurdering, avslutter Bøhmer.

Nils Bøhmer skrev denne kronikken i Halden Arbeiderblad 8.mai i år  hvor han argumenterte for nedleggelse av Haldenreaktoren.

60 prosent av alt det radioaktive avfallet i Norge stammer fra forskningsreaktoren i Halden.