Nyheter

Ny Sellafield-utsettelse skaper bekymring

Nils Bøhmer på Sellafield-seminar
Nils Bøhmer på Sellafield-seminar
Bellona

Publiseringsdato: 21. november, 2014

Skrevet av: Magnus Borgen

Britene utsetter oppryddingen av flytende høyaktivt atomavfall, og fortsetter således ifølge beregninger fra Statens Strålevern å utsette Norge for et ulykkescenario tilsvarende syv ganger Tsjernobyl.

Bellona er bekymret over at 21 gamle tanker med flytende høyaktivt atomavfall, som det var planlagt å gjøre om til fast form i juli 2015, nå er utsatt med 12 måneder.

– Fra norsk side har det vært et krav at mengden flytende atomavfallet i disse tankene skal ned til et stabiliseringsnivå. Vi fikk i dag vite at tidsplanen nå er forskjøvet med 12 måneder, hvilket er særdeles dårlige nyheter, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona.

Bellona befinner seg i London hvor vi sammen med Lofoten mot Sellafield, Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd avholder den 10. konferansen om atomavfall og sikkerhet. Blant de rundt 50 deltagerne på seminaret var representanter fra det britiske parlamentet, det britiske Energi- og klima- og Utenriksdepartementet, Sellafield og både britiske og norske atom-myndigheter.

Sellafield Ltd håper å kunne nå den nye opprydningsmålsetningen.

– De understreket imidlertid på møtet at de ikke kan garantere den nye tidsplanen, men at det er den klare målsettingen. Denne utviklingen viser med all tydelighet at norske myndigheter må opprettholde presset for å få tømt disse risikotankene, sier Bøhmer.

Hvor er klima- og miljøministeren?

Britene skal nå investere rundt 800 milliarder kroner på fem nye atomanlegg. Bellona er veldig kritisk til denne satsningen.

– Et av disse anleggene skal ligge kloss opp til Sellafield-anlegget, der man fra før sliter med å rydde opp i fortidens synder, sier Nils Bøhmer som er kritisk til at ingen fra den politiske ledelsen i Klima- og miljødepartementet deltok på dialogmøtet i London.

– Det er veldig beklagelig at klima- og miljøminister Tine Sundtoft ikke prioriterte dette møtet. Tidligere har statsråder som Børge Brende, Erik Solheim og Bård Vegar Solhjell deltatt på Sellafield-seminarene, og således bidratt til å opparbeide tillit slik at vi har fått jobbet frem konkrete resultater, sier Bøhmer.

Han viser til at massivt press fra norsk siden bidro til at Sellafield-anlegget for ti år siden stanset utslippene av det radioaktive stoffet technetium.

– De radioaktive utslippene forurenset den gang tang, tare og skalldyr langs norskekysten, forteller han.

Radioaktiv trussel mot Norge

Anlegget som ligger ved Irskekysten har lenge vært omstridt på grunn av flere utslipp av radioaktivt materiale. Statens strålevern regnet i 2007 ut at dersom bare én prosent av avfallet i tankene slipper ut, står Norge – hvor Rogaland og Hordaland er spesielt utsatt – overfor et utslipp som er sju til ti ganger større enn det vi opplevde etter Tsjernobylkatastrofen.

Bellona har i en årrekke jobbet tett på ledelsen i Sellafield for å redusere utslippsfaren. To ganger i 2014 har representanter fra britiske atommyndigheter og ledelsen ved atomanlegget Sellafield besøkt Bellona i Oslo for å jobbe med løsninger på atomutslippsfaren mot Norge.