Nyheter

Alvorlig hendelse ved finsk atomkraftverk

De tre reaktorene ved Olkiluoto atomkraftverk, Finland, i 2015.
De tre reaktorene ved Olkiluoto atomkraftverk, Finland, i 2015.

Publiseringsdato: 11. desember, 2020

Skrevet av: Oskar Njaa

Finske strålevernmyndigheter meldte torsdag 10. desember om en «alvorlig hendelse» ved reaktor nummer 2 på Olkiluoto atomkraftverk. Reaktoren er nå stengt ned.

En representant for TVO, som eier anlegget, sier at det er snakk om en eksepsjonell hendelse som «mangler sidestykke».

«Dette er alvorlig, og skal ikke skje. Når eieren av anlegget sier at hendelsen mangler sidestykke, er det klart vi blir bekymret» sier Frederic Hauge i Bellona. «Det er viktig at offentligheten får god og korrekt informasjon om den akutte situasjonen, og om det man finner i ettertid. Det kan være et spørsmål om for dårlig vedlikehold».

 En eldre reaktor

«Dette er en nesten 40 år gammel kokvannsreaktor, som ble satt i drift i 1982.» forteller Hauge. Miljøorganisasjonen mener man må gjøre grundige undersøkelser for å finne årsaken til hendelsen.

Det skal ikke være betydelige lekkasjer av radioaktivitet til omgivelsene, men det meldes om «høyere nivåer» av radioaktivitet inne på anlegget, som ligger 220 km fra den finske hovedstaden Helsinki.

Finske strålevernmyndigheter har sagt at hendelsen muligens skyldes en feil rensesystemet for reaktorvann. Det er ikke meldt om at ansatte er blitt skadet av eller utsatt for stråling i forbindelse med hendelsen.

«Dersom det er en feil med første kjølekrets for reaktorvannet, så kan det hende det er snakk om et utslipp inne i selve reaktorhallen – som man så har fått isolert til det området. Nå må man gå inn og gjøre ytterlige målinger for å få flere detaljer», sier Hauge.

Det norske strålevernet skriver på sine nettsider at finske myndigheter har informert dem om hendelsen.

Økende antall eldre reaktorer i Europa

Bellona har tidligere advart mot at mange atomreaktorer i og rundt Europa blir eldre, og drives lengre enn de er designet for. Tidligere i vår publiserte organisasjonen en rapport som viser at 90 atomreaktorer i vår del av verden vil nå sin tilmålte levetid i løpet av det neste tiåret.

I tillegg til Finland har Belgia, Frankrike, Nederland, Spania, Sverige, Sveits, Tsjekkia, Ungarn, Ukraina og Storbritannia alle reaktorer som de vurderer å gi forlenget levetid. Reaktorene i Slovakia og Romania følger like etter. Noen er laget for å vare i 25 år noen i 40, det varierer. Den vanligste levetiden for reaktorer i Europa er 30 år.

Reaktor 2 ved Olkiluoto-kraftverket i Finland fikk i 2018 sin levetid utvidet til 2028. Da vil den ha vært i kommersiell drift i 46 år.

«Vi kan komme til å se flere slike hendelser med en stadig eldre reaktorflåte i Europa», advarer Bellona-Hauge.