Nyheter

Snipp, snapp, snute for atomeventyret

Tim Bjerkelund (Rystad Energy), Frederic Hauge  og Jonny Hesthammer (Norsk Kjernekraft)
Tim Bjerkelund (Rystad Energy), Frederic Hauge og Jonny Hesthammer (Norsk Kjernekraft)
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 28. november, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

–Snipp, snapp snute, der var atomkrafteventyret ute – i alle fall for de neste 20 årene i Norge, sa Bellona-stifter Frederic Hauge i paneldebatt hos NHO i går. Anledningen var framleggelsen av rapporten «Har kjernekraft en framtid i Norge» som Rystad Energy har laget for Norsk Industri og Fornybar Norge.

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Hauglie, ønsket velkommen til rapportlanseringen og forklarte bakgrunnen for at de har bestilt rapporten fra Rystad Energy:

Når stadig flere peker på kjernekraft som en løsning, har vi vært nysgjerrige, men vi har savnet et faktagrunnlag for å diskutere kjernekraft i en norsk kontekst. Det har Rystad Energy levert, sa hun.

Rapporten konkluderer med at å satse på kjernekraft er å satse på stor usikkerhet – både på kostnadssiden, og når det gjelder å framskynde utslippskutt.

For dyrt

Rapporten viser at kjernekraft er dyrt, at ny kjernekraftteknologi (små modulære reaktorer (SMR)) tar tid å utvikle og at den antagelig heller ikke vil bli billigere enn konvensjonell kjernekraft. Først når SMR er testet og bevist, kan vi si om det egner seg for Norge. Norge har allerede vannkraft som forutsigbar energikilde i vårt kraftsystem, og de landene som satser på kjernekraft i dag har andre behov enn oss.

–Rapporten understreker det vi har sagt lenge, sa Frederic Hauge i paneldebatt med blant andre administrerende direktør Jonny Hesthammer fra Norsk Kjernekraft.

En avsporing

–Kjernekraft er for dyrt til å kunne gjennomføres uten subsidier. I tillegg er staten i praksis garantist for dekommisjonering, avfallshåndtering og ulykker.

Det trengs et kvantesprang i industrien for å løse utfordringene med kostnads- og byggetidsoverskridelser. Industrien må bevise at det går ved for eksempel å vise at SMR faktisk addresserer utfordringene, og så langt har de ikke bevist noe som helst. Det vil kanskje være klarere om industrien kan finne løsninger først et stykke utpå 2030-tallet, gitt utviklingsløpene for SMR-konsepter – samtlige fortsatt på design eller pilotstadiet. Det holder ikke å få en pilot til å fungere – man må vise at man kan skalere, og at ha en positiv læringskurve. Det vil ta tid – tid vi ikke har, sier Hauge.

Frederic Hauge mener at debatten om kjernekraft en avporing i klimadebatten.

– Utbygging av kjernekraft i Norge er unødvendig ressursbruk – behovet er der ikke, og andre løsninger er mer tilgjengelige, kan kutte utslipp raskere med lavere kostnader og innebærer mindre risiko og usikkerhet. Det vi bør snakke om er løsninger som kan oppskaleres nå, som for eksempel karbonfangst og -lagring og fornybar energi fra vind, sol og vann, sier Hauge.