Nyheter

Bellona vil bygge to gigant-biokraftverk i Midt-Norge – og fjerne CO2 fra atmosfæren

Arkivfoto - The Bow Times

Publiseringsdato: 21. august, 2006

- Bellona hjelper gjerne til med å løse kraftkrisen i Midt-Norge, selv om krisen nesten hadde vært unngått om politikerne hadde lyttet til våre advarsler tidligere, sier Frederic Hauge i Bellona. Da Ormen Lange-utbyggingen ble behandlet i Stortinget, påpekte Bellona at det burde stilles krav om egen kraftproduksjon på Aukra, for å unngå regional kraftmangel. I dag spør alle seg hvorfor man ikke stilte et slikt krav.

I dag presenterer Bellona et nytt forslag som kan bøte på kraftmangelen i Møre og Trøndelag. To eller flere storskala kraftvarmeverk basert på bioenergi, kan til sammen levere 480 MW effekt med en årlig produksjon på 3,5 TWh elektrisk kraft.

– Et slikt kraftverk passer som hånd i Enoksens hanske, sier Frederic Hauge. – De kan realiseres raskt, fordi teknologien er velprøvd, blant annet i Finland, hvor Aker Kværner har konstruert et likt anlegg, og fordi et slikt anlegg vil kunne saksbehandles langt raskere enn et gasskraftverk. ­Jeg kan love at ingen miljøvernere vil klage på konsesjonsbehandlingen, sier Hauge. Siden bioenergi tar opp like mye CO2 fra atmosfæren som den avgir ved forbrenning, gir ikke dette netto utslipp. – Vi vil ikke kreve rensning fra første dag på et biokraftverk. Men når gasskraftverkene kommer på plass senere, kan bio-CO2 deponeres sammen med fossil-CO2. På denne måten kan vi fjerne CO2 fra atmosfæren. Bioenergi med CO2-fangst blir et dobbelt miljøtiltak – både ren kraft og netto CO2-fjerning på 2 millioner tonn, fremholder Hauge.

I forbindelse med den store oljemessa ONS i Stavanger, inviterer Miljøstiftelsen Bellona til en presentasjon av framtidens energiløsninger – alle teknologiene som må tas i bruk for å skaffe verden nok energi, og samtidig redusere CO2-utslippene.

I tillegg til kraft, produserer et slikt bioanlegg også store mengder damp. Dersom biokraftverk etableres på Tjeldbergodden og Skogn, hvor det senere skal bygges gasskraftverk med CO2-fangst, kan dampen fra bioanlegget brukes i CO2-fangst i gasskraftverket. Damp er nemlig en vesentlig kostnad i forbindelse med utskilling av CO2 fra eksos, forteller Hauge.

Fakta om biokraftverket i Alholmen, Finland

  • The largest bio power plant in the world Capacity: 400 MW,
  • 240 MW electricity, 1.74 TWh (2004)
  • 100 MW process steam
  • 60 MW heat
  • Fuel: 45 % bark, 45 % peat, 10 % coal
  • Bio mass: 800 m3/h Coal: 110 m3/h
  • Emissions:1.2 mill. ton CO2 / year, 440 ton NOx /year