Nyheter

FNs klimapanel: -Nødvendig å fjerne CO2 fra atmosfæren

Frederic Hauge håper framtida kan by på
Frederic Hauge håper framtida kan by på "grønt gull" framfor "svart gull".
Bo Mathisen/Hafslund ASA

Publiseringsdato: 14. april, 2014

Skrevet av: Magnus Borgen

Frederic Hauge håper framtida kan by på "grønt gull" framfor "svart gull". (foto: Bo Mathisen/Hafslund ASA)
Frederic Hauge håper framtida kan by på «grønt gull» framfor «svart gull».Her fra den internasjonale CC8-konferansen i 2008 der Bellona pekte på behovet for karbonnegative løsninger for første gang.
(foto: Bo Mathisen/Hafslund ASA)

Bellona fikk rett om behovet for å suge ut CO2 fra atmosfæren , men har ikke tid til etterpåklokskap etter at FNs klimapanel går inn for klimaløsninger med negativt CO2-utslipp.

– For teknologioptimistiske miljøvernere er det svært gledelig at FNs klimapanel så tydelig argumenterer for at verden ikke bare trenger utslippsfrie løsninger, men også bioenergi med karbonfangst og -lagring, som fjerner CO2 fra atmosfæren, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Bygger Norge biokraftverk som kombineres med karbonfangst og -lagring, vil det kunne gi et viktig bidrag til å oppfylle klimaforliket, sier Hauge, og minner om at en fersk rapport fra Miljødirektoratet viser at Norge ligger dårlig an til å nå sine klimamål.

På en pressekonferanse palmesøndag presenterte FNs klimapanel IPCC hovedtrekkene i sin siste rapport, som tar for seg tiltakene verden kan bruke for å vinne klimakampen.

I sammendraget skriver IPCC følgende:  “Combining bioenergy and CCS (BECCS) could result in net removal of COfrom the atmosphere”

Dette er første gang panelet tar til orde for denne typen karbonnegativ satsing. Det opplever Bellona som en stor oppmuntring til det pågående arbeidet.

-Kombinasjonen av bioenergi og karbonfangst og -lagring(CCS) er noe vi har arbeidet knallhardt for i mange år. En slik anerkjennelse fra FNs klimapanel kan bli viktig for å gi bio-CCS gjennomslag globalt, sier Hauge.

-De to siste IPCC-rapportene har slått fast at vi har en klimakrise. Denne tredje rapporten viser at det finnes utveier, og jeg er spesielt glad for at klimapanelet peker på kombinasjonen av bioenergi og karbonfangst og -lagring, sier Frederic Hauge.

-Alle bør merke seg ordet karbonnegative løsninger. Det blir et viktig våpen i klimakampen, fortsetter Bellona-lederen.

Bellona deltok i 2012 i utformingen av en rapport som viste at Bio-CCS globalt kan fjerne opptil 10 milliarder tonn CO2 fra atmosfæren årlig innen 2050.

Suger ut CO2 fra atmosfæren

I mange år har Bellona arbeidet med kombinasjonen av karbonfangst og -lagring (CCS) og bærekraftig biomasse. Denne kombinasjonen kan gi negative CO2-utslipp: Biomassen – for eksempel skog, avlinger, tang og tare – tar opp CO2 fra atmosfæren når den vokser.

Denne CO2-en slippes ut igjen når biomassen konverteres til energi eller andre produkter. Dette gir et tilnærmet CO2-nøytralt kretsløp.

Men dersom disse utslippene i stedet fanges og lagres, fjerner man CO2 fra atmosfæren over tid.

Kan fjerne 200 ganger Norges utslipp

Bellonas scenario etter den forrige IPCC-rapporten i 2007, «How to Combat Global Warming», understreket allerede nødvendigheten av Bio-CCS og karbonnegative tiltak.

“How to Combat Global Warming” kom ut i 2008, og karbonnegative løsninger har vært utgangspunkt for mye av vårt arbeid siden. Fra vårt kontor i EU-hovedstaden Brussel tok Bellona i 2009 initiativ til å opprette en samarbeidsgruppe mellom EUs teknologiplattformer for henholdsvis CCS (ZEP) og biobrennstoff (EBTP). Målsetningen var å få forskere og industriaktører som jobbet med de to temaene, men sjelden snakket sammen, til å se på hvordan dette kan gjøres i praksis.

Arbeidsgruppen, Joint Taskforce Bio-CCS, blir ledet av Bellona, og la i 2012 fram sin første rapport.

I arbeidet med denne rapporten fant vi at Bio-CCS globalt kan fjerne opptil 10 milliarder tonn CO2 fra atmosfæren årlig innen 2050. Dette tilsvarer nesten 200 ganger Norges årlige utslipp.I Europa kan Bio-CCS fjerne 800 millioner tonn COfra atmosfæren årlig innen 2050.

 

Bellonas unike posisjon

– Helt siden vi lanserte karbonnegativ-begrepet i How to combat global warming-rapporten i 2008, har vi lagt til grunn karbonnegative strategier i hele vårt arbeid, sier Frederic Hauge.

-Så det er få som har gjort flere studier på karbonnegativitet enn oss, fortsetter Bellona-sjefen.

Han peker på en annen Bellona-rapport, BEST-veikartet for Romania, som viser at landet kan gå 27 prosent karbonnegativt.

Bellona har lenge pekt på muligheten for å kombinere eksiterende kullkraftverk med biomasse og CCS. Studier viser at det er relativt enkelt og rimelig å bygge om eksisterende kullkraftverk til kofyring med biomasse. I tillegg må utslippene fanges og lagres.

-Karbonnegative løsninger gjør utsiktene for norsk gasseksport dårligere, siden det er enklere å få til karbonnegativitet med kull enn med gass.

Hvordan produsere nok bærekraftig biomasse?

En fundamental utfordring i overgangen til den klimavennlige samfunnet er å skaffe nok biomasse som er produsert på en bærekraftig måte.

– Skal bio-CCS bli den karbonnegative løsningen verden skriker etter, trengs det enorme mengder biomasse. Den må produseres slik at det ikke fører til tap av biologisk mangfold eller skaper andre samfunnsproblemer, sier Hauge.

To av de mest lovende prosjektene Bellona er involvert i, Ocean Forest og Sahara Forest Project, har produksjon av bærekraftig biomasse som et av hovedmålene.

– Mer enn noen gang fremstår Ocean Forest og Sahara Forest Project som selskaper som virkelig er en del av framtiden. Vi må søke til havet og saltvann for å produsere store mengder biomasse, sier Hauge.