Nyheter

Trekull – en viktig klimaløsning

Seniorrådgiver industri i Bellona, Martin Melvær, overrekker rapporten
Seniorrådgiver industri i Bellona, Martin Melvær, overrekker rapporten "Biokarbon som klimaløsning i industri" til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Sunniva Furset, Bellona

Publiseringsdato: 7. februar, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Bruk av biokarbon i smelteverksindustrien kan kutte to prosent av Norges klimagassutslipp innen 2030. Det tilsvarer utslipp fra hver femte fossile personbil. I tillegg kan satsing på biokarbon i industrien sikre flere tusen arbeidsplasser. I dag overleverte Bellona en rapport om «Biokarbon som klimaløsning i industri» til klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

I anledning lanseringen av rapporten inviterte Bellona stortingsrepresentanter fra energi og miljøkomiteen og næringskomiteen samt statsråden til kontorene i Rådhusgata i Oslo sentrum.

–  Takk for at dere løfter fram et tema som ikke så mange har tenkt på, men som er en del av svaret på hvordan vi skal nå våre klimamål. Dette er en spennende tematikk, sa klima -og miljøministeren da han mottok rapporten.

Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom Bellona og Ferrolegeringsindustriens forskningsforening (FFF)gjennom mer enn 20 år. Samarbeidet har gitt viktige bidrag til de store miljøforbedringene i industrien gjennom disse årene. FFF-bedriftene som Bellona har samarbeidet med om denne rapporten er Wacker Chemicals Norway, Eramet Norway, Elkem og Finnfjord.

Norge skal kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030, og for å nå målet må vi erstatte fossil energi med fornybar energi. For å bygge fornybar energi trenger vi en del sentrale materialer, og smelteverksindustrien produserer flere av de som er nødvendige for den grønne omstillingen. Smelteverksindustrien og ferrolegeringsindustrien har en type utslipp som kun kan kuttes ved bruk av biokarbon eller karbonfangst- og lagring, eller en kombinasjon av disse..

Betegnelsen biokarbon brukes gjerne om bruk av trekull i smelteverksindustrien. Biokarbon produseres ved oppvarming av biologisk masse (ofte trevirke) til høye temperaturer uten tilgang på oksygen, som dermed hindrer forbrenning.

–  Biokarbon kan gi et vesentlig bidrag til oppnåelsen av Norges klimamål for 2030 og 2050. Men det forutsetter at nødvendige rammevilkår kommer på plass raskt. I rapporten anbefaler vi en politisk virkemiddelpakke som dekker flere områder, sier seniorrådgiver industri i Bellona, Martin Melvær.

Bellona anbefaler en politisk virkemiddelpakke som dekker følgende områder:

1.Sikre forutsigbarhet for biokarbon som klimaløsning.

2.Sett et eget nasjonalt mål og tydelige kriterier for negative utslipp.

3.Sikre forutsigbar tilgang på bærekraftig skog.

4.Iverksette tiltak for bedre kostnadseffektivitet for norsk trevirke.

5.Bidra til risikoavlastning for prisene på biokarbon.

6.Øke støttesats og helhetlig støtteordning for prosessindustrien.

7.Forenkle prosesser for frakt av prøvemateriale over landegrenser.

8.Skape forutsigbarhet i tilgang på kraft og nettkapasitet til en konkurransedyktig pris.

9.Styrke embetsverkets ressurser til behandling av nødvendige industritillatelser.

10.Stille tydelige krav til offentlige anskaffelser, og til offentlige aktører, om økt sirkularitet for trebasert avfall.