Nyheter

– Enoksen går neppe inn i historien

Vindkraftprodusenter skal få mer støtte (Frontpage ingress image)
Vindmøller

Publiseringsdato: 5. oktober, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona tror ikke at Regjeringens forslag vil føre til noe stort løft verken for vindkraft eller bioenergi – til det ser støttebeløpene ut til å bli for små.

Den nye støtteordningen innebærer blant annet at vindkraftprodusenter vil få 8 øre per kWh produsert elektrisitet. Umodne teknologier, og elektrisitetsproduksjon basert på bioenergi, vil få 10 øre per kWh. Vannkraft vil få 4 øre per kWh for produksjon som representerer de første 3 MW av den installerte effekten i anleggene. Støtten vil bli utbetalt i 15 år. Også opprustning av vannkraftverk vil få slik støtte.

I statsbudsjettet som legges fram i morgen vil det ligge et forslag om 10 milliarder kroner til et Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi. Ytterligere 10 milliarder kroner vil bli satt av til Grunnfondet i 2009.

For lite

Bellona mener at det er positivt at investorene i fornybar kraft nå loves troverdige og forutsigbare rammevilkår. Det er også positivt at Regjeringen åpner for tilleggsbevilgninger, ettersom fondet på 20 milliarder blir for lite til å nå målsetningen om 30 TWh ny energi og effektivisering innen 2016.

– Støttenivået er generelt for lavt, og det omfatter dessverre ikke varme. Så Enoksen går neppe inn i historien, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– For å realisere de beste vindkraftprosjektene, tror jeg at støttenivået burde ligget om lag femti prosent høyere. Dette avhenger av prisutviklingen på strøm. Blir strømprisen skyhøy, kan 8 øre til vind bli nok. Men selv om vi går mot høye strømpriser i vinter, ligger forventningene til den langsiktige strømprisutviklingen på et mer nøkternt nivå, sier Holm.

Usikkert for fornybar varme

Dessverre vil det fortsatt være stor usikkerhet for fornybar varme. I Norge bruker vi 40 Twh strøm til oppvarming. Mesteparten av dette burde erstattes med biovarme, fjernvarme og varmepumper, og dette kunne Regjeringen fått til med en god feed-in ordning for varme. Men nå blir det altså fortsatt uforutsigbar investeringsstøtte.

– Fortsatt må skognæringen, landbruksnæringen og industrien stå med lua i hånda og håpe at prosjektene de bruker mye ressurser på å utvikle, skal få nok støtte til å realiseres. Jeg tror grasrota i Senterpartiet gremmes over Enoksen i denne saken, sier Holm.