Nyheter

– Enoksen går neppe inn i historien

Vindmøller
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 5. oktober, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen presenterte i dag en ny støtteordning for fornybar elektrisitet, og sa selv at ”satsningen savner sidestykke”. Men Bellona er ikke imponert.

Bellona tror ikke at Regjeringens forslag vil føre til noe stort løft verken for vindkraft eller bioenergi – til det ser støttebeløpene ut til å bli for små.

Den nye støtteordningen innebærer blant annet at vindkraftprodusenter vil få 8 øre per kWh produsert elektrisitet. Umodne teknologier, og elektrisitetsproduksjon basert på bioenergi, vil få 10 øre per kWh. Vannkraft vil få 4 øre per kWh for produksjon som representerer de første 3 MW av den installerte effekten i anleggene. Støtten vil bli utbetalt i 15 år. Også opprustning av vannkraftverk vil få slik støtte.

I statsbudsjettet som legges fram i morgen vil det ligge et forslag om 10 milliarder kroner til et Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi. Ytterligere 10 milliarder kroner vil bli satt av til Grunnfondet i 2009.

For lite

Bellona mener at det er positivt at investorene i fornybar kraft nå loves troverdige og forutsigbare rammevilkår. Det er også positivt at Regjeringen åpner for tilleggsbevilgninger, ettersom fondet på 20 milliarder blir for lite til å nå målsetningen om 30 TWh ny energi og effektivisering innen 2016.

– Støttenivået er generelt for lavt, og det omfatter dessverre ikke varme. Så Enoksen går neppe inn i historien, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– For å realisere de beste vindkraftprosjektene, tror jeg at støttenivået burde ligget om lag femti prosent høyere. Dette avhenger av prisutviklingen på strøm. Blir strømprisen skyhøy, kan 8 øre til vind bli nok. Men selv om vi går mot høye strømpriser i vinter, ligger forventningene til den langsiktige strømprisutviklingen på et mer nøkternt nivå, sier Holm.

Usikkert for fornybar varme

Dessverre vil det fortsatt være stor usikkerhet for fornybar varme. I Norge bruker vi 40 Twh strøm til oppvarming. Mesteparten av dette burde erstattes med biovarme, fjernvarme og varmepumper, og dette kunne Regjeringen fått til med en god feed-in ordning for varme. Men nå blir det altså fortsatt uforutsigbar investeringsstøtte.

– Fortsatt må skognæringen, landbruksnæringen og industrien stå med lua i hånda og håpe at prosjektene de bruker mye ressurser på å utvikle, skal få nok støtte til å realiseres. Jeg tror grasrota i Senterpartiet gremmes over Enoksen i denne saken, sier Holm.