Nyheter

Norges største solkraftverk

Bjørn Bjørnnes (t.v.) og Lars G. Dysterud (t.h) er gründere i bedriften Norsk Solkraft. I midten står lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim, som åpnet kraftverket i dag.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 10. oktober, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I dag åpnet Norges største solcelledrevne kraftverk. Gründerne bak kraftverket håper at myndighetene skal legge til rette for at det bygges flere slike anlegg.

94 nye solcellepanel er plassert på taket av Forskningsparken og utgjør Norges største solkraftverk. I dag ble kraftverket åpnet, og politikere, forretningsfolk og presse var til stede da kontakten ble plugget inn.

– Dette er en stor dag! Vi har en lang reise foran oss, men dette er det første store prosjektet vårt. Vi har fått bekreftet at vi har jobbet med noe riktig og viktig. Nå er det opp til andre å tilrettelegge bedre for solenergi, sier daglig leder i Norsk Solkraft, Lars G. Dysterud Hansen til bellona.no.

Savner subsidier

– I dag er det absolutt ikke økonomi i solkraft i Norge. Vi har vært heldige og fått støtte av Enova, Enøk og Innovasjon Norge, men generelt finnes det ingen støtteordninger for solkraft, forteller Dysterud Hansen.

– Det hadde vært fantastisk med et kWt-subsidieprogram. Da kunne man fått støtte etter hvor mye miljøvennlig energi man produserer, sier han.

Dysterud Hansen forteller at en lang rekke land i Europa har slike støtteordninger. I Japan har man subsidiert solkraft i lang tid, og Japan går nå – som første land i verden – bort fra støtteordningene fordi etterspørselen etter solkraft har blitt stor nok.

Bellonas krav

Bellona ønsker flere solkraftverk, og oppfordrer myndighetene til å gå foran som et godt eksempel. Miljøstiftelsen mener at alle offentlige byggeprosjekter bør satse på egenproduksjon av fornybar energi.

– Vi vil ikke se ett nytt offentlig bygg uten dette, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Staten må satse

Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V), var den som plugget inn kontakten og åpnet kraftverket. Han mener at et land som Norge, med store inntekter fra fossil energi, bør gjøre en innsats både nasjonalt og internasjonalt for å bidra til økt bruk av fornybar energi.

– Jeg mener Innovasjon Norge bør se på energisektoren som et spennende område for næringsutvikling. Her kan miljøhensyn kombineres med det å tjene penger, sier Kvassheim til bellona.no.

Solkraftverket på taket av Forskningsparken er et pilotprosjekt som har kostet rundt 900.000 kroner. Det skal kunne produsere 17.000 til 18.000 kWt i året, noe som holder for en enebolig.