Nyheter

Vil satse på fornybar energi i u-land

Solenergi til vannoppvarming i Sør-Afrika.
(Foto: Abri Beluga / Creative Commons)

Publiseringsdato: 4. mai, 2007

Skrevet av: Ola Innset

I forbindelse med 20 års markeringen for Brundtland-rapporten i New York neste uke lanserer utviklingsminister Erik Solheim et norsk initiativ for satsing på fornybar energi i u-land. – Dette er en type langsiktige tiltak i u-land som virkelig kan gjøre en forskjell, sier Bellonas nestleder Marius Holm.

– Vi vil at afrikanske land skal kunne ta skrittet direkte fra dagens situasjon og inn i en situasjon med moderne energiforsyning fra sol og andre fornybare energikilder, sa Solheim under en presselunsj i UD i dag.

Sammenligner med mobiltelefoner

– I Afrika finnes det omtrent ingen fasttelefoner, de har gått rett til mobiltelefoner. På samme måte kan de hoppe over et skritt i energiforsyningen og gå direkte på moderne, fornybare energikilder, sa Solheim.

Fornuftig tiltak

Bellonas nestleder Marius Holm applauderer Solheims initiativ og mener dette er eksempel på et tiltak i u-land som faktisk monner:

– Vi er veldig opptatt av at Norge må gjøre store utslippskutt også på hjemmebane, men akkurat dette ”u-landstiltaket” er vi veldig for, sier Holm, og utdyper:

– Det er denne type tiltak Norge bør bruke penger på å finansiere. Tiltak som går på implementering av ny teknologi og omstrukturering av energikjeder slik at de blir renere. Det er ingen grunn til at u-landene skal måtte gjøre de samme feilene som vi har gjort med å overforbruke fossile energikilder, sier han.

Lite konkret

Solheim sa ingenting om hvilke konkrete tiltak Norge skal støtte og i hvilken størrelsesorden det er snakk om, men Solheim pekte på at Norge allerede er nest største bidragsyter til det internasjonale partnerskapet for fornybar energi og energieffektivitet (REEEP). Etter hva Bellona Web erfarer kommer Solheim til å konkretisere innholdet i Norges initiativ i den nærmeste framtid.

– Det er viktig at vi ikke bare satser på de billigste tiltakene, sier Marius Holm.

– Dette blir dyrt på kort sikt, men det er det som må til dersom vi skal nærme oss et samfunn basert på fornybare energikilder. Det er dessuten liten tvil om at det vil lønne seg i det lange løp, sier han.