Nyheter

13 drepte havørn på Smøla

Ørnerede med unger på Smøla

Publiseringsdato: 13. juni, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Havørnbestanden på Smøla har mistet 13 fugler på grunn av vindmøller de siste årene. For første gang kommer en omfattende rapport om konflikten mellom havørn og vindmøller i Norge.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i fire år kartlagt effekten av vindmøller på havørn. Undersøkelsen har foregått på øya Smøla på Nord-Møre, og er den eneste i sitt slag i Norge.

Rapporten fra NINA kommer først senere i sommer, men prosjektleder Arne Follestad bekrefter at antallet drepte havørn er kommet opp i 13, etter at den første døde havørnen ble funnet i 2005.

– 13 havørn kan oppfattes som lite, og det kan oppfattes som mye. Vi må se antallet i forhold til både lokale forhold og situasjonen for havørnbestanden på nasjonalt nivå, og vurdere effektene over tid, sier Follestad til Bellona Web.

Legger grunnlaget

Rapporten fra NINA vil legge et grunnlag for videre studier av hvilken effekt vindmølleparker har på fuglelivet. Lærdommen av rapporten vil også kunne brukes til planlegging av lokalisering av framtidige vindkraftprosjekter.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statkraft som har engasjert kompetansesenteret NINA til arbeidet med å overvåke havørnbestanden på Smøla. Prosjektet startet i 2003.

NINA får forskningsmidler av RENergi-programmet for å videreføre prosjektet og se på et bredere utvalg av fugler på Smøla.

Bellona følger med

Bellona jobber for at energinasjonen Norge skal bli en eksportør av fornybar energi med lavest mulig naturinngrep.

– Bellona ønsker mer utbygging av vindkraft, men følger også nøye med på at dette skjer uten at det biologiske mangfoldet blir truet, sier rådgiver i Bellona, Ane Brunvoll.

Havørnen ble fredet i 1968 og bestanden har vært i vekst siden, slik at fuglen nå er tatt av ”rødlista”, Direktoratet for naturforvaltnings oversikt over truede og sårbare arter. Havørnbestanden på Smøla er anslått til å være på 250-300 fugler.