Nyheter

Landbasert vindkraft

(Foto: stock.xchng)

Publiseringsdato: 28. mars, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Verden trenger nye, fornybare energikilder som ikke bidrar til den globale oppvarmingen. Vindkraft er en av disse, som Norge har store forutsetninger for å satse på.

De menneskeskapte klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Bruk av fossilt brensel som fører til klimagassutslipp er hovedårsaken til disse endringene.

Vindkraft er en av de mange miljøvennlige energiløsningene som må brukes for å løse klimaproblemet. Vi kommer aldri til å gå tom for vindkraft, i motsetning til gass, olje, kull og uran.

Teknologien

Vind er masse i bevegelse, altså energi. En vindmølle omformer denne energien ved hjelp av vindmøllebladene, som igjen overfører det til en generator. Generatoren omdanner så bevegelsesenergien til strøm.

En vindmølle produserer energi ved vindhastigheter mellom fire og 25 meter i sekundet. I Norge er de største vindressursene langs kysten og derfor er de fleste vindkraftprosjektene planlagt og bygd der.

Energiregnskapet til vindmøller er positivt. Etter omlag fem måneder vil en norsk vindmølle begynne å produsere mer energi enn den energien som gikk med til produksjon, transport og installasjon av vindmøllen.

Raskt voksende

Globalt er vindkraft en raskt voksende bransje, som de siste årene har hatt en markant internasjonal vekst. Fra 1996 til 2006 økte den globale vindkraftkapasiteten med over 28 prosent hvert år og vindkraft produserer strøm til over 25 millioner husstander verden over. Det er spesielt i USA, EU og Kina at vindkraftutbyggingen øker.

bodytextimage_fornybarno-vinressurser.jpg Photo: Fornybar.no