Nyheter

Vil utnytte vannkraften bedre

Publiseringsdato: 9. mai, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Sammen med Bellona har fem andre organisasjoner gått sammen om et brev til Åslaug Haga der de oppfordrer ministeren til å ta i bruk kapasiteten som ligger i norske vannkraftverk. – Norge bør kunne levere ren kraft til Europa, mener Bellona Ane T. Brunvoll.

Bellona, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund, WWF-Norge, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Den Norsk Turistforeningen står sammen om å kreve mer fornybar energi for å legge til rette for store utslippsreduksjoner i Norge.

– Vi anbefaler Åslaug Haga å utnytte samspillet mellom norsk vannkraft og europeisk vindkraft, men understreker at det må gjøres på naturens premisser, sier Bellonas Ane Brunvoll.

Regulere med vann

Effektregulering er kortsiktige endringer i produksjonen ved et vannkraftverk, der målet er å dekke opp variasjoner i kraftbehovet.

– Vi ønsker å legge opp til en forsvarlig vei til en fornybar verden, gjennom skånsom effektregulering av magasinkapasiteten der naturverdier ikke vil gå tapt, sier Brunvoll.

Levere til Europa

Fordi vindkraftproduksjonen er variabel – det må blåse for at vindkraft kan produsere strøm– vil det ved en økt utbygging av europeisk vindkraft bli behov for produksjon som kan ta over for vindkraften i perioder med lite vind.

Norge sitter på en stor andel av Europas magasinkapasitet i form av vannkraft og er derfor velegnet for dette. Når det dukker opp behov for ekstra kraft nedover i Europa, bør Norge rakst kunne levere ren kraft.

Advarer mot ensidig fokus

Organisasjonene advarer likevel Haga mot å sette i verk tiltak som isolert sett kan være kan være positivt for klimaet, men som har andre negative effekter for naturverdier.

I dag er over to tredjedeler av de større vassdragene i Norge bygd ut, og sju av de ti høyeste fossene lagt i rør.

Vellykket seminar

Tidligere denne uken arrangerte Bellona, i sammarbeid med Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) og Energibedriftenes Landsforening (EBL) et seminar som nettopp handlet om vannkraftens muligheter i et klimaperspektiv.

– Det er positivt at forvaltning, industri og miljøbevegelse kan gå sammen for å komme fra til de beste løsningene, sier Brunvoll.