Nyheter

Krever støtte til havenergi

(Foto: StatoilHydro)

Publiseringsdato: 13. februar, 2009

Skrevet av: Håvard Lundberg

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen la i dag frem regjeringens forslag om ny lov for havenergi. – Det er bra at loven endelig har kommet, men uten et skikkelig støttesystem for utbygging er vi like langt, sier Bellonas Ane Brunvoll.

Lovforslaget for havenergi er en oppfølging av klimaforliket på Stortinget og vil regulere hvordan produksjon av fornybar energi til havs skal foregå.

– Det er bra at dette lovforslaget endelig kommer, men det er synd at det kommer så sent at Stortinget ikke rekker å behandle det før valget, sier Ane T. Brunvoll, leder av energi- og klimaavdelingen i Bellona.

Forventer godt støttesystem

Loven legger opp til at staten lyser ut bestemte områder for energiproduksjon til havs, som selskaper kan søke om å få tildelt. Havenergi kan for eksempel komme fra havvindmøller eller bølgekraftanlegg.

– Vi forventer at dette følges opp med et støttesystem som vil være tilstrekkelig godt nok til å realisere gode energiprosjekter til havs, sier Brunvoll.

Etter Danmark og Storbritannia

I tillegg til blokktildeling inkluderer lovforslaget regulering av konsesjonsprosessen, utbygging, drift og nedleggelse av anlegg og overføringsnett. Danmark og Storbritannia har allerede slike lovverk på plass.

– Vi er fornøyd med at Olje- og energidepartementet gjør jobben sin, men det er fortsatt langt frem til at arealer blir utlyst for energiproduksjon. I mellomtiden må regjeringen øke fokuset på fornybar energiproduksjon på land, sier Brunvoll.

Bellona har tidligere foreslått at utbyggingen til havs burde skje i form av utlysning av blokker og at en systemansvarlig for kraftsystemet til havs må komme på plass. Lovforslaget har tatt med begge disse, og Bellona er derfor fornøyd med forslaget fra regjeringen.

Fortsatt ingen strategi

I klimaforliket ble partene enige om at regjeringen skulle utarbeide en nasjonal strategi for havenergi. Ifølge Riis-Johansen vil ikke denne strategien bli lagt frem for Stortinget før til sommeren.

Høringsfristen på lovforslaget er 17. april.