Nyheter

Banebrytende miljøprosjekt kutter utslippene i Oslo

Publiseringsdato: 20. januar, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Color Lines skip i Oslo skal få ren strøm fra land når de ligger til kai. Det vil gi store kutt i utslipp av både CO2 og NOx. Et samarbeid mellom Color Line, Oslo Havn og Bellona ligger til grunn for dette gjennombruddet.

I dag lanseres Norges første landstrøm-prosjekt for store skip på en pressekonferanse i Oslo.

Når skip ligger til kai, får de elektrisitet fra egne motorer som forurenser både lokalt og globalt. Med strøm fra land kommer elektrisiteten i all hovedsak fra ren, fornybar energi.

CO2-utslipp tilsvarende det 1700 biler slipper ut i løpet av et helt år vil forsvinne. I tillegg vil Oslo-folk få bedre luft fordi et av byens største punktutslipp av nitrogenoksid (NOx) forsvinner.

Samarbeid som gir resultater

Bellona har samarbeidet med Color Line, Oslo Havn og Hafslund Nett for å oppnå disse konkrete miljøgevinstene.

– Vi er stolt av å kunne bidra konkret til reduserte utslipp og renere Oslo-luft. Vi forventer at dette tiltaket kan kutte utslippene med 3000 tonn CO2 og 50 tonn NOx i året, sier Frederic Hauge i Miljøstiftelsen Bellona.

– Det å få installert landstrøm er noe vi har drømt om i mange år, og dette viser hva vi kan få til når Bellona går sammen med næringslivet og det offentlige. Color Line og Oslo Havn fortjener ros for deres engasjement og gjennomføringsevne, sier Hauge.

Flere fakta finnes i dokumentet «Fakta om landstrøm-prosjektet» til høyre.

Tar ansvar sammen

Color Line er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Color Fantasy og Color Magic, som går mellom Oslo og Kiel, er de første store skipene i Norge som går over til landstrøm.

– Beslutningen om å investere i landstrøm er stor, men viktig, og viser nødvendigheten av å løfte sammen når store miljøoppgaver skal løses, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Helge Otto Mathisen i Color Line.

Rederiet har også sluttet seg til visjonen til Norges Rederiforbund om å arbeide for nullutslipp for skip.

Vil ta prosjektet videre

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran sier at Color Line tar et stort miljøansvar når de som første rederi tar i bruk denne teknologien:

– Color Line har strukket seg langt for å få dette til og er et godt forbilde andre. Vi jobber for å gjøre sjøtransporten enda mer miljøvennlig, og håper erfaringene fra dette prosjektet vil gjøre det enklere for andre rederier å gå over til landstrøm, sier Hamran.

Bellona vil også bygge videre på erfaringene:

– Vi håper vi kan ta dette prosjektet videre og realisere landstrøm også i andre byer i landet. Bergen står høyt på lista, for der ligger det mange båter på tomgang og forurenser, sier Hauge.

Spleiselag

Color Line har fått økonomisk støtte av Transnova, Enova og Oslo Havn KF for å ta i bruk den nye teknologien. Hafslund Nett bidratt med teknisk kompetanse og Bellona har vært en pådriver for å realisere prosjektet.

– Det er inspirerende å se at godt samarbeid fører til et så positivt resultat for miljøet og for Oslos innbyggere. Jeg vil berømme partene som har vært løsningsorienterte og konstruktive, sier havnedirektøren i Oslo.