Nyheter

Harish Hande gir solkraft til folk flest

Foto: Andreas Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 9. februar, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Rundt 140 000 private hjem rundt om i India er utstyrt med solcellepaneler ved hjelp av selskapet Handes selskap SELCO som ble grunnlagt i 1995. Hande understreker at solkraft er mye mer enn bare teknologi: – Vi ser at når folk får tilgang til elektrisitet, åpnes fremtidsmulighetene og et viktig skritt for å komme ut av fattigdom er tatt.

Under en kald vintersol i Bellonahuset torsdag 9. februar fikk alle interesserte høre Harish Handes fortelle om sin mangeårige virksomhet innen solcelle-utbygging i et mye mer solrikt India.

– Det er utrolig inspirerende og fint å høre at energitilgang for verdens fattigste slett ikke innebærer økt bruk av fossil kraft, sier Svend Søyland, fagrådgiver på internasjonale klimaspørsmål i Bellona. – Snarere tvert imot, her er et hav av muligheter for utbygging fornybar energi.

Kraft som kilde

Harish Handes plan er å få installert 200 000 anlegg til i løpet av de neste tre årene, for det nytter med småskalautbygging og fordelene er mange:

  • Med elektrisitet følger lys og mulighet til bruk av el-apparater, og innebærer en heving av levestandard fra dag èn.
  • Elektrisitet gir rom for studier eller næringsvirksomhet etter solnedgang, og bidrar til økt inntekt.
  • Behovet for utbygging av store nasjonale strømnett kraftlinjer blir mindre
  • Selv veldig enkle stråhytter kan ha solcellepanel. 

– Det er ikke norsk olje- og gasseksport som hjelper ikke fattige indere. Det er gjennom ordninger som Handes at folk får tilgang til elektrisistet og sakte, men sikkert kommer seg ut av et liv i fattigdom, sier Svend Søyland.

Å bryte gjennom finansieringsveggen

Fattigfolk mangler som kjent penger, og har vanskelig for å få lån i banken.

SELCO har spesialisert seg på å finne fram til finansierings- og betalingsordninger som passer for ulike personer i ulike livssituasjoner.

– Det er forskjell på en person som får lønn hver dag, hver måned, eller selger sin avlingen to ganger i året. Men barrieren er alltid finansiering, påpeker Hande.

– Hvis finansieringen løses, kan alt annet løses, sier han og forteller historien om en tiggerkone på 60 år som kom til ham og spurte:

– Hvordan kan du hjelpe meg å få en bankkonto? Jeg har inntekter nok til å betjene et lån, men ingen bank vil gi en tigger lån. Ikke engang en bankkonto vil de gi meg.

Bankfunksjonæren sier:

– Hun har ingen kredittverdighet, hun er en tigger! Jeg må ha garanti for at lån blir tilbakebetalt, minst 40 prosent garanti er nødvendig.

Her kommer Hande inn:

– Vi bidro med garanti. Damen fikk lån og vi installerte solcelleanlegg i hennes beskjedne hjem i slummen. Etter falt falt garantibeløpet bort, for nedbetalingen hennes gikk på skinner.

Slik skaffet solkraft damen ikke bare strøm til huset, men en bankkonto som inkluderte henne i den indiske økonomien.

– Senere gikk damen til banken for å låne penger til en symaskin så hun kan forsørge seg og sine med arbeid som sydame, og slippe å tigge på gaten.

Kraft til å bekjempe fattigdom

Selskapet har en sosial profil, og alt overskudd blir ført tilbake til selskapet. Filosofien er at energitilgang er et middel for å komme seg ut av fattigdom, ikke et mål i seg selv.

– Vår motivasjon er å hjelpe folk ut av fattigdom, ikke å være teknologiledene.

– Vi kartlegger og skreddersyr løsninger for det enkelte menneskes behov, forklarer Hande.

Betalingsvilje av stål

Betalingsviljen hos de fattige til å betale for solkraft er så absolutt tilstede, forsikrer Hande, for solenergi er så mye bedre enn parafinlamper og diesel-aggregater av mange grunner:

  • Brannfaren ved parafinlamper elimineres
  • Lokal forurensning fra bål og parafin som fører til luftveislidelser elemineres
  • Man får jevn og forutsigbar tilgang til strøm
  • Opplading av mobiltelefonen blir pålitelig, noe som er viktig i all næringsvirksomhet
  • Man slipper å være avhengig av et upålitelig nett.

Mikrofinansiering?

Terje Kronen fra Utenriksdepartementet var en av tilhørerne under foredraget og spurte i spørsmålsrunden etterpå om ikke slik utbygging kunne finansieres med mikrofinansiering, som er en mer kjent ordning?

Harish Hande tror ikke det, for som han sa:

– Solcelleanlegg i et hus er ofte det nest mest verdifulle etter huset selv. Installeringen av et anlegg er en investering og ikke en hjelp til næringsvirksomhet direkte, slik mikrofinans er ment å være.

Innenfor offisiell økonomi

SELCOs står for en mye bedre metode for å løfte folk ut av fattigdom, enn slik det forsøkes gjort i dag, hvor parafin og diesel er kraftig subsidiert.

– Denne subsidieringen er en ordning som både skaper en stor svart økonomi, og er svært klimauvennlig, understreker Hande.

Han understreker dette poenget ved å fortelle følgene illustrerende historie:

– I en indisk landsby finnes det gjerne én dieselgenerator, eid av en person. Andre kan kjøpe strøm fra denne maskinen i bytte for diesel. Når en mann kjøper strøm for fem liter subsidiert diesel, beholder gjerne personen som eier generatoren fire av de literene, som han videreselger på svartebørsen.

– Det sorte økonomien i India er kjempestor! sier Hande. – Vi legger vekt på å gjøre ting på riktig måte og slik bidra til en sunn økonomi.

Vær så god, stjel ideen!

Hande avslutter foredraget med å understreke betydingen av å dele informasjon rundt virksomheten sin.

– Vi er en åpen organisasjon. Ingen ting av det vi gjør er hemmelig og skal ikke være det – vi vil gjerne at andre kopierer oss og vår virksomhet. Dette er en finansieringsform for solkraft som antagelig egner seg godt i fattige land, også i Afrika og i Sør-Amerika.

– Vi i Bellona gleder oss til å fortsette samarbeidet med Harish Hande i fremtiden. Han er en stor visjonær og gjør mye bra ved å legge sten på sten i arbeidet for å løfte folk ut av fattigdom ved hjelp av fornybar kraft, sier en fornøyd Svend Søyland.

Kontaktinformasjon:

Spesialrådgiver Svend Søyland, svend@bellona.no, 474 87 930

Kommunikasjonsrådgiver Ruth Lothe, ruth@bellona.no, 905 11 493