Nyheter

Bellona jubler for strømkabel til England

Erna Solberg og David Cameron
Erna Solberg og David Cameron
Statsministerens kontor

Publiseringsdato: 27. mars, 2015

Verdens lengste undersjøiske strømkabel skal sende ren, norsk vannkraft til Storbritannia. - Vi trenger mange slike beslutninger for å drive frem markeder for Norges rene kraft, sier Runa Haug Khoury i Bellona.

Bellona applauderer at Erna Solberg og David Cameron har signert avtalen om strømkabelen North Sea Network som skal gå fra Norge til England. Dette vil bli verdens lengste undersjøiske kraftledning, med en kapasitet på 1.4GW.

– Prosessen frem til denne signeringen har vært lang og politisk komplisert. Vi trenger mange slike beslutninger for å drive frem markeder for Norges rene kraft. Bellona gratulerer med dette gjennombruddet, men regjeringen kan ikke                    Foto: Statsministerens kontor
hvile på laurbærene, sier seniorrådgiver i Bellona, Runa Haug Khoury.

Bellona har i en årrekke kjempet for økt kraftutveksling mellom Norge og andre land i Europa. Slik skaper vår fornybare kraft omstilling av fossile energisystemer i Europa.

RunaHaugKhoury_2

Mellomlandsforbindelsen til Storbritannia har vært en lang og politisert prosess, som nå endelig er i mål.

Kabelutbyggingen er også et viktig ledd i å skape et marked for norsk kraft. Det grønne sertifikatmarkedet har vært vellykket, og gitt mer fornybar kraft i det nordiske systemet. Det er nå foreslått å øke målet for 2020 med ytterligere 2TWh.

– Bellona er positiv til dette. Men økningen forplikter myndighetene til å skape markeder for den rene kraften. Det handler om kraftutveksling, elektrifisering av transportsektoren, og mer industri basert på fornybar strøm , for eksempel grønne datasentre, sier Khoury.