Nyheter

Jubler for grønne datasenter

Runa Haug Khoury.
Runa Haug Khoury.
Bellona

Publiseringsdato: 12. mai, 2015

Fra nyttår senkes el-avgiften, noe som er første steg for å få flere datasentre til Norge. - Dette kan bli en stor norsk industri, basert på ren vannkraft, sier Runa Haug Khory i Bellona.

Bellona jubler over redusert elsats for datasenterindustrien i revidert nasjonalbudsjett. Men viktige grep fra Regjeringen gjenstår fortsatt for å konkurrere med nordiske naboland om slik industri, sier Bellonas seniorrådgiver Runa Haug Khoury

Bellona har jobbet aktivt for innføringen av redusert elsats for datasenter over 5MW, på linje med kraftkrevende industri.

– Regjeringen gjør her et svært viktig grep for å styrke Norges posisjon i konkurranse mot våre nordiske naboer, som alle ønsker å etblere en storskala datasenterindustri, sier Khoury.

 

Mer CO2 enn hele verdens flytrafikk

Khoury er en ivrig tilhenger av å få flere slike datasentre til Norge.

– Verdens datamengder dobler seg hver attende måned. Om fem år vil datasentre slippe ut mer CO2 enn hele verdens flytrafikk. Dette kan man unngå hvis industrien legges til land med overskudd av fornybar energi, som Norge, sier Khoury.

Hun gleder seg over den reduserte elsatsen, men peker på at to viktige punkter gjenstår: Økt fiberkapasitet og en sterk, nasjonal salgsinnsats mot store utenlandske investorer.

 

Trenger fiberkabel til Europa

– Elsatsen var et viktig første steg. En naturlig oppfølger blir nå å styrke nasjonal infrastruktur for bredbåndsfiber. Internt i Norge, og ikke minst mellom Norge og kontinentet. Bellona leverer denne uken sitt innspill til samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen i hans arbeid med nen nasjonal ekomplan.

Her etterlyser Bellona et tydeligere politisk signal fra statsråden på når, og hvordan, nasjonal infrastruktur skal styrkes, sier Khoury.

Det kan være svært hensiktsmessig å legge fiberoptisk kabel sammen med Statnetts kraftkabel NordLink mellom Tonstad i Vest-Agder og Wilster i Tyskland, som skal stå ferdig i 2019. Men isfåfall må Statnett få et tydelig politisk signal om dette. Konsesjonen for kraftkabelen ble gitt uten konsesjon om fiber. Slik har vurderingen om fiber havnet som en bedriftsøkonomisk vurdering hos Statnett. Dette er uheldig, fordi nasjonal fiberinfrastruktur ikke ligger i Statnetts samfunnsoppdrag.

 

Vil legge kraftkabel og fiberkabel sammen

En slik investering må sees i et større samfunnsøkonomisk perspektiv, med blikk på den digitaliseringen av næringsliv og mulig vekst i datasenterindustri økt fiberkapasitet vil åpne for. Ansvaret må løftes til det politiske nivået hvor det hører hjemme, og selve investeringen må tas av relevante aktører. Dette vil Bellona utfordre Samferdselsmininsteren på.

– Kraftkabelen NordLink er et viktig ledd i den klimapolitiske målsettingen om å styrke Norges rolle som leverandør av fornybar energi. Det er viktig at prosjektet ikke forsinkes. Samtidig haster det med å få økt fibertilgang mot kontinentet på plass. Her ligger en utfordring som regjeringen må ta på alvor, dersom de ønsker å se grønn vekst i datasenterindustri ta av i Norge, sier Khoury.

– Norge mangler en samkjørt, norsk salgsinnsats, avslutter Khoury.

Dette er utslagsgivende. Det norske virkemiddelapparatet er for dårlig rustet til å ta i mot store, internasjonale investorer som vurderer å etablere seg i Norge. Da Facebook valgte å legge sitt datasenter til Luleå, hadde ikke Sverige redusert el-sats. Likevel vant de over Norge. Det var i stor grad takket være Sveriges gode salgsapparat, sier Khoury.

 

Lene Elizabeth HodgeBra med strømavgift for husholdningene

For private husholdninger øker derimot el-avgiften med 0,5 øre per kilowattime. Det utgjør ca 100 kroner i året for en gjennomsnittlig husholdning.

– Lave strømpriser får ofte skylden for at nordmenn ikke gjennomfører energitiltak. Økt elavgift er bra fordi det oppmuntrer til å redusere energibruken i hjemmet, sier energirådgiver i Bellona, Lene Hodge.

Hun håper at man nå følger opp med støtteordinger til enkle tiltak som utskifting av vinduer og dører, og etterisolering av vegger.

– Undersøkelser viser at det er disse tiltakene folk helst vil gjøre. Dersom Enova i tillegg begynner å støtte dette, får husholdninger gode muligheter til å spare strømutgifter fremover, sier Hodge.