Nyheter

Pressemelding: Bellonas visjon blir virkelighet i Arendal!

Statsminister Erna Solberg møtte ledelesen i Morrow Batteries og Bellona-stifter Frederic Hauge i Arendal søndag.
Statsminister Erna Solberg møtte ledelesen i Morrow Batteries og Bellona-stifter Frederic Hauge i Arendal søndag.
Bellona

Publiseringsdato: 15. august, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona-stifter Frederic Hauge jubler over nyheten om at Morrow Batteries, som han og Bellona var med på å starte opp, har hentet inn 230 millioner kroner til den gigantiske batterifabrikken i Arendal. Et år etter oppstart er selskapet verdsatt til 1,5 milliarder kroner.

Både statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre roser storsatsingen. – Bellona er opptatt av å ikke bare snakke om problemer – men finne løsninger. Emisjonen i Morrow Batteries er det ferskeste eksempelet på at vi lykkes med dette, sier Frederic Hauge.

Batteriet er en sentral løsning på klimakrisen, og kan i tillegg skape grønne arbeidsplasser og eksportmuligheter for Norge i årene framover.

I dagens VG får batterisatsingen i Arendal ros av både statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

–Det er godt å få ros for å ha gått nye veier, uansett hvem som vinner valget, sier Frederic Hauge.

Emisjonen i batteriselskapet Morrow ble fulltegnet til en kurs som verdsetter selskapet til bort imot 1, 5 milliarder kroner. Miljøstiftelsen Bellona var med fra starten og er fortsatt på eiersiden med en aksjepost gjennom selskapet BEBA, et datterselskap i Bellona Holding. Denne akjseposten har nå en markedsverdi på 39 millioner kroner. Frederic Hauges askjepost i Morrow Batteries har nå en markedsverdi på nærmere 7 millioner kroner.

Det er Det Danske Pensjonsfondet som har gått inn i selskapet, samtidig som de eksisterende hovedeierene Agder Energi og Bjørn Rune Gjelsten har skutt inn mer kapital sammen med vertskommunen Arendal.

HenrikAlexanderLund__DSC6427 Styreleder i Bellona, Henrik A. Lund. Foto: Knowit.

–Det at verdien av Morrow Batteries har tidoblet seg på ett år synliggjør den kompetansen som Bellona sitter på. Det viser at Bellona har vært langt framme når det gjelder å se hvilke muligheter som ligger i nye teknologiske løsninger. Nå begynner finansnæringen å forstå det vi forstod for 10 år siden, sier styreleder i Bellona, Henrik A Lund.

Morrow Batteries, som ble etablert i mai 2020, skal bygge en gigantisk batterifabrikk i Arendal kommune. Det overordnende målet er å levere batterier til den europeiske bilindustrien. Morrow Batteries vil skape minst 2000 nye arbeidsplasser i regionen.

Det var Bellonas stifter Frederic Hauge som i 2015 startet arbeidet med det som i dag er selskapet Morrow Batteries. Et samarbeid med teknologiselskapet Graphene Batteries (nå Morrow Technology) kom på plass i 2015, og i 2017 fikk Bellona Bjørn Rune Gjelsten med på laget. Batteriselskapet BEBA ble etablert for å aksellerere batteriindustri.

– Skal vi stanse den eskalerende klimakatastrofen så må verden snarest legge om fra fossil til fornybar energi. En kritisk faktor for å sikre stabil energitilgang fra fornybare energikilder som sol- og vindkraft,er at man må kunne lagre energien. Det var bakgrunnen for at jeg begynte å jobbe med å utvikle morgendagens batteriteknologi, forteller Bellona-stifter.

Bellona er en miljøstiftelse og driver ikke med kommersielle prosjektet. Men etter klimatoppmøtet i København i 2009 innså organisasjonen at utviklingen og kommersialisering av klimateknologi gikk for sakte. Derfor ble Bellona Holding etablert, et eget selskap som skal jobbe med etablering og akselerering av grønn industri. Selskapet har i dag tre ansatte, og eier blant annet batteriselskapet BEBA.