Nyheter

Tommelen opp for Morrow

Statsminister Jonas Gahr Støre og Bellona-stifter Frederic Hauge under grunnsteinsnedleggelsen for første byggetrinn for Morrow Batteries.
Statsminister Jonas Gahr Støre og Bellona-stifter Frederic Hauge under grunnsteinsnedleggelsen for første byggetrinn for Morrow Batteries.
Jack Herheim

Publiseringsdato: 26. september, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Framtidas fornybarproduksjon vil trenge batterier, og nå går Norge i front på å kunne produsere dem. Denne satsingen er historisk, det er jo bestillinger her fra europeisk bilindustri allerede, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han la ned grunnsteinen til Morrow Batteries første byggetrinn i Arendal.

Grunnsteinsnedleggelsen i Arendal markerer starten på byggingen av  batterifabrikken Morrow, en fabrikk som Bellona med sitt batteriselskap BEBA har vært med å starte.

– Morrows langsiktige strategi, som handler om å lage nye batterier og ny kjemi som reduserer bruken av en del vanskelige metaller og materialer, samtidig som de redusere energiforbruket i batteriproduksjon, er utrolig viktig, sier Bellona-stifter Frederic Hauge.

– For Bellona er det viktig at vi ikke bare produserer de batteriene vi trenger for å elektrifisere samfunnet, men at batteriprodusentene gjør det med minst mulig miljøpåvirkning, legger han til.

Under Arendalsuka i august delte næringsminister Jan Christian Vestre nyheten om at staten gjennom Siva går inn med en eiendomsinvestering på 67 prosent som utgjør 480 millioner kroner.

– Vi har sett før at finansiell sikring fra staten har uløst privat kapital, og næringsmimister Vestre jobber for at staten skal være en god partner for å i førsterekke tiltrekke seg privat kapital, sa Støre til Agderpostens direktesending fra markeringen.

Bellonas selskap Bellona Holding eier BEBA AS, BEBA jobber med utvikling av batterindustri, og har en mindre eierdel i Morrow, et selskap BEBA var sentral i etableringen av.