Nyheter

Kaller Bellona for terrorister

Finlands statsminister Paavo Lipponen kaller Bellona for terrorister

Publiseringsdato: 18. mars, 2001

Skrevet av: Cato Buch

Den finske statsminister Paavo Lipponen kaller Bellonas tidligere aksjon mot finske fiskeoppdrettere for terrorisme. - Vi ødela ingen oppdrettsanlegg, vi bare sløyet fisk og hindret spredning av Gyrodactylus salaris, sier Bellonas leder Frederic Hauge.

I morgen kommer Paavo Lipponen og hans kone Päivi på to dagers Norges-visitt. Han sier til Aftenposten at han har ingen forståelse for dem som vil motarbeide atomkraften med udemokratiske midler. – Vi hadde Bellona-terrorister som invaderte Lappland og ødela et oppdrettsanlegg. Vi har fått nok av slik arroganse. Det er typisk for såkalte intellektuelle at hvis de ikke når frem i debatten, bruker de midler som har terroristisk karakter, slår statsminister Lipponen fast.

Slaget om laksen
Bellona aksjonerte 9. august 1995 mot et fiskeoppdrettsanlegg ved Enaresjøen i Nord-Finland. Fisken i anlegget var smittet med lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og det var overhengende fare for spredning av smitten til de sentrale lakseelvene i Finnmark, deriblant Tana som er Europas viktigste lakseelv. 500 mennesker har inntekter fra laksefisket i Tana, som står i direkte kontakt med dette oppdrettsanlegget. Hadde lakseparasitten spredt seg, ville det ha utryddet de største nord-atlantiske laksestammene. Bellona slaktet ned mer enn 600 fisk før finsk politi avbrøt vårt arbeide med å begrense smittefaren.

9d2df92ba4edac27680038fdc5eb8992.jpeg

– Vi ødela ingen oppdrettsanlegg, vi bare sløyet fisk og hindret spredning av Gyrodactylus salaris, sier Bellonaleder Frederic Hauge.

Som et resultat av aksjonen inngikk finske myndigheter en avtale om å kjøpe opp det smittede anlegget Saamen Lothi. Oppkjøpet skjedde fordi Finland manglet et lovmessig grunnlag for å stenge anlegget direkte.

Grove uttalelser
Uttalelsene fra den finske statsministeren oppfattes som svært grove. – Vi har bedt statsministeren om å komme med en uforbeholden beklagelse. Dersom ikke dette skjer, vil vi gå til rettslig skritt for å få kjent disse hårreisende uttalelsene døde og maktesløse, sier Frederic Hauge.

– Vi finner det også naturlig at statsminister Jens Stoltenberg tar opp dette med sin kollega dersom ikke en uforbeholden unnskyldning kommer. Når UD bevilger 4 mill til Bellonas Russlandsarbeid, mener da den finske statsministeren at den norske Regjering og Storting støtter en terroristorganisasjon? Bellona ønsker for øvrig den finske statsministeren hjertelig velkommen til en omvisning på Bellonahuset ved Akerselva.

Vi vet ikke hvorfor den finske statsministeren er så sint på Bellona, men han er kanskje sur på oss fordi det finske parlamentet, som et resultat av en annen Bellonaaksjon, vedtok å stoppe finsk atomavfall til Russland. Dette vedtaket påfører den finske stat milliardutgifter for å bygge et eget lager for atomavfall.

– Vanligvis reagerer vi ikke på å bli skjelt ut, men når en statsminister på denne måten går ut og stempler Bellona på en slik måte, er vi nødt til å reagere. Hvis ikke vet vi at det russiske sikkerhetspolitiet FSB vi sitere den finske statsminister for alt det er verdt, avslutter Hauge.