Nyheter

Lakseparasitt i Fjord Seafood-anlegg

Publiseringsdato: 29. november, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Settefiskanlegget til Fjord Seafood i Mo i Rana er infisert av parasitten Gyrodactylus salaris. Alle omkringliggende lakseelver er smittet fra før, så det er foreløpig ikke fare for spredning.

Veterinærinstituttet har bekreftet at parasitten som har blitt funnet i settefiskanlegget til Fjord Seafood i Mo i Rana er den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Anlegget ligger på land, ved det gamle jernverket i Mo, ikke langt fra utløpet av Ranaelva. Denne elva har vært smittet i lang tid, og dermed er det ikke fare for at oppdrettsanlegget sprer smitten til smittefrie lakseelver.


Anlegget er nå båndlagt av veterinærmyndighetene og alle transport av levende materiale inn og ut er stoppet umiddelbart. I tillegg er behandling med formalin iverksatt.


Foreløpig vet man ingenting om hvordan smitten har kommet inn i anlegget. Inntaksvannet i anlegget hentes fra byens drikkevannskilde, en innsjø som ikke er tilknyttet den infiserte elva.


Spesialveterinær Jørgen Borgan hos Fylkesveterinæren sier til Bellona at dersom behandlingen er vellykket, vil fisken kunne settes ut i matfiskanlegg til våren. Han understreker at dette så fall vil skje under veterinærmyndighetenens kontroll, og at fisken bli satt ut i et sjøanlegg langt i fra ferskvann. Parasitten overlever ikke i saltvann, men kan overleve i fjorder med mye brakkvann.


Bellona vil følge opp denne saken, og vurdere hvilke tiltak vi mener er nødvendig for å eliminere spredningsrisikoen. Denne saken reiser et stort spørsmål om sikkerheten er god nok ved landbaserte settefiskanlegg. Man vet ikke hvor smitten kommer fra. Dersom anlegget hadde vært lokalisert i nærheten av utløpet til en smittefri elv, ville dette vært katastrofalt, mener Bellona.