Nyheter

Rømningstiltak først i 2008

Halvparten av rømmingstilfellene kan lastes oppdretter. Ofte rømmer fisk i forbindelse med håndtering av nota. (Illustrasjonsfoto)

Publiseringsdato: 2. desember, 2002

Skrevet av: Marius Holm

Fiskeriminister Svein Ludvigsen vil innføre tekniske krav til oppdrettsanlegg for å få ned rømningstallene. Kravene skal gjelde fra 2008. –For sent og for tynt, mener Bellona.

Oppdrettsanlegg skal fra 2008 være typegodkjent, og de tekniske kravene vil bli utformet med tanke på rømningssikring. Det gjorde Fiskeridepartementet kjent i dag. Bellona mener initiativet kommer altfor sent, og at tidsfristen er for lang. – Rømningstallene har steget med femti prosent på ett eneste år, til over 600 000 fisk i 2002. Fortsetter det slik, vil oppdrettsnæringen gjøre ubotelig skade på villaksen lenge før fiskeriministerens krav trer i kraft, sier Frederic Hauge i Bellona.

Rømning vil fortsette
Lakserømning har en rekke ulike årsaker, men teknisk svikt i anleggene utgjør omtrent en fjerdedel. Typegodkjenning anses som et viktig virkemiddel for å redusere rømningstilfellene, men Bellona er usikker på effekten. – Ingenting tyder på at de tekniske kravene vil bli strenge nok til å løse problemet. Fortsatt kommer trolig uvær, rovdyrangrep og klønete brønnbåter til å forårsake store rømningstall fra norsk oppdrettsnæring. Dersom slurv ikke straffes, vil fisk rømme, også fra godkjente anlegg, mener Frederic Hauge. Bellonas vurdering er at halvparten av de siste årenes rømninger skyldes slurv og slendrian, og kunne vært unngått, dersom dagens lovverk hadde blitt håndhevet. – Vi har anmeldt en rekke rømningstilfeller, men registrerer at myndighetene ikke følger opp med reaksjoner mot oppdretterne, forteller Hauge.

– Bør miste konsesjonen
– Derfor trengs det strengere virkemidler enn typegodkjenning. Regjeringenen bør komme med et krav om ”nullutslipp”, eller null rømning, fra oppdrettsanlegg, og det kravet må komme før 2008. Eventuelle rømningstilfeller må da straffes svært strengt. Bransjen trenger en kraftig pisk. I dag får man forsikringsutbetaling for rømt fisk. I framtida bør man miste konsesjonen, tordner Frederic Hauge.

Bondevikregjeringen øker rømningstallene
Selv om fiskeriminister Svein Ludvigsen nå lanserer tekniske krav til oppdrettsanlegg for å få ned rømningstallene, vil regjeringens politikk i sum føre til økte rømningstall. Ludvigsen har nettopp delt ut 40 nye oppdrettskonsesjoner, mange av dem midt opp i viktige leveområder for villaks. Ytterligere 50 konsesjoner kommer neste år. Den voldsomme veksten i oppdrettsnæringen, vil forsterke veksten i rømningstallene, frykter Bellona. (Nedenfor finner du link til et faktaark om rømning)