Nyheter

Spøkelsesfisking av enorme dimensjoner oppdaget i Nordsjøen

Råtten fisk fra spanske spøkelsesgarn.
Foto: Nils Roar Hareide

Publiseringsdato: 16. september, 2005

Skrevet av: Frederic Hauge

En norskledet ekspedisjon har nettopp oppdaget mer enn 300 kilometer garn som stammer fra spøkelsesfisking sørøst for Rockall. Denne type spøkelsesfisking er et enormt problem i Nordsjøen, og EU har nå sendt ut et forslag om å stoppe garnfiske i seks måneder.

 

 

Det var under en irskfinansiert ekspedisjon med båten India Rose, ledet av nordmannen Nils Roar Hareide, at man fant spøkelsesgarnene. Ekspedisjonen, med formålet å rense sjøen for slike garn, har nettopp kommet i land med det oppsiktsvekkende funnet.

Omlag 60 sjømil sørøst for Rockall fant Hareide og ekspedisjonen 22 garnsett på 400 til 1200 meters dybde. Hvert garn hadde en lengde på mellom 8 og 13 kilometer, og utgjorde tilsammen over 300 km. Enkelte av garnene var merket, andre ikke. Ekspedisjonen lyktes i å plukke opp to og en halv spøkelsesgarnlenke.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor fiskerne velger å fiske på denne måten, sier Nils Roar Hareide, men jeg går ut fra at det må lønne seg på en eller annen måte. Han sier at hver enkelt båt har mellom 150 og 300 kilometer med garn. Båtene greier ikke å få med seg både fangsten og alle garnene inn til land, og setter derfor garnene igjen ute i sjøen.

9c5a2a94eb7063ba2b789e62381cf5ea.jpeg Photo: Foto: Nils Roar Hareide

– Dette er en skandale, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Dette må ikke stå på ressurser, her er det bare om å gjøre å få røsket disse garnene opp fra sjøen. Kontinuerlig patruljering av disse områdene må være et must, slik at vi får slutt på denne galskapen, sier han.

Norsk press på EU
Fiskebåtredernes Forbund har presset på EU for å få en opprydning og en endring i regelverket. Som et resultat ble EU-prosjektet DeepNet, finansiert Irland og Norge, opprettet for å rydde opp. EU-kommisjonen har så langt ikke gitt penger til oppryddingen. Nå har imidlertid EU-kommisjonen sent ut en forslag på høring, der de foreslår å stoppe alt garnfiske dypere enn 200 meter i seks måneder. Målet er å få på plass et regelverk som hindrer at garn blir stående i sjøen. – Det må også gjøres noe med regelverket for erstatning av garnlenker som er meldt tapt, sier Frederic Hauge.

Bellona vil, i samarbeid med Fiskebåtredernes Forbund, i høst arrangere en høring i EU-parlamentet om denne problematikken.