Nyheter

Vil ha rømningskommisjon for oppdrettsfisk

Fiskeridepartementet

Publiseringsdato: 6. april, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen ber om at Fiskeridirektoratet snarlig oppretter en rømningskommisjon for oppdrettsfisk.

Statsrådens anmodning kommer samtidig med at fiskeridirektoratets tiltaksplan mot rømt oppdrettsfisk, ”Visjon nullflukt”, nylig ble godkjent av fiskeridirektør Peter Gullestad.

Fiskeridirektoratet presenterer en tiltakspakke på 29 punkter, fordelt på fem områder. Tiltakene er et resultat av vinterens store rømningstall, som fiskeri- og kystministeren understreker er helt uakseptable.

– Både næring og forvaltning må ta et krafttak for å hindre rømning. Målet er nullflukt, sier Pedersen i en pressemelding fra fiskeri- og kystdepartementet.

Bransjens ansvar
På årsmøtet til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) 5. april sa Helga Pedersen at én rømt oppdrettsfisk er én for mye, og at den viktigste oppgaven for den nye kommisjonen vil være å foreta undersøkelser knyttet til store rømninger, samt å drifte et system som gir ny kunnskap på området.

Ministeren fastslår at det er den som har fisk i sjøen som har ansvar for å forebygge og forhindre rømning av oppdrettsfisk. Myndighetenes oppgave i denne forbindelse skal være å sikre et best mulig regelverk, føre for tilsyn og kontroll, samt stå for sanksjonene ved eventuelle regelbrudd.

Filleristet av Hauge
Frederic Hauge ga bransjen et ultimatum under årsmøtet i FHL. Han gikk knallhard ut og sa at dersom bransjen nå ikke fikk orden på dette innen utgangen av året, ville de få med ham å gjøre. – Nå er jeg er rett og slett lei av dere, sa Hauge til forsamlingen, ifølge NTB.

Hauge sier i dag til Bellona Web at rømming er oppdrettsnæringens største utfordring, og at han er svært glad for at man nå tar tak i problemet.