Nyheter

Havet blir surere

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 4. desember, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Stadig økende CO2-utslipp forsurer havet og påvirker økosystemer. Nå roper forskerne varsku.

–Tilførsel av CO2 til atmosfæren fører til forsuring av havet, og de nåværende CO2-utslipp gir en forsuring som går over 100 ganger raskere enn naturen har gjennomgått tidligere, sier Knut Yngve Børsheim til Bellona Web.

Børsheim er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet og Bjerknessenteret for klimaforskning. Sammen med sin kollega Richard Bellerby roper han nå varsku, og mener at et stadig surere hav er et større problem enn forsuringen av våre vassdrag.

Kalk-problemer

– Forsuring vil ha negativ påvirkning på livsvilkårene for kalsifiserende organsimer i havet, det vil si de som bygger skall av kalk, for eksempel kråkeboller og rur. Det vil også ha potensielt negativ virkning på følsomme biologiske prosesser som reproduksjon, og tidlige stadier som egg og larver, sier Børsheim.

Havet tar opp en tredjedel av CO2-utslippene til atmosfæren, men etter hvert som utslippene har økt har det vist seg at CO2-en senker havets naturlige PH-verdi og fører til store endringer i leveforhold for havets organismer.

CO2-utslipp

Forsuring av vassdrag som en følge av sur nedbør har vært et stort problem, og for å dempe effektene av forsuringen har man drevet med storstilt kalking av vassdrag.

Kalking av verdenshavene vil derimot være en umulig oppgave, og dermed kan det se ut som om verden har fått enda en god grunn til å redusere sine samlede CO2-utslipp.

– Naturlig reversering av forsuring vil ta tusenvis av år og ingen kjente tiltak kan nevneverdig akselerere reverseringen av forsuringen på global skala, sier Børsheim..

– Det eneste praktiske alternativ til å risikere storskala forandringer som følge av fortsatt forsuring av havet, er derfor å redusere CO2 utslippene, konkluderer han.