Nyheter

Giske blir settestatsråd for fiskeriministeren

Trond Giske (Ap)
(foto: Scanpix/regjeringen.no)

Publiseringsdato: 27. november, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

– At det opprettes settestatsråd for fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, er bra og i tråd med det Bellona har krevd, sier Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.

Kongen i statsråd oppnevnte Trond Giske som settestatsråd fredag.

Oppnevnelsen gjelder saker i Fiskeri- og kystdepartementet der Berg-Hansen er inhabil på grunn av henne og familiens eierskap i firmaet Sinkaberg-Hansen AS, eller statsrådens tidligere verv.

Første sak: økt produksjon

– Det vil dukke opp en rekke saker hvor Fiskeriministeren på grunn av sine eierandeler i oppdrettsselskapet Sinkaberg-Hansen AS vil være inhabil, påpeker Marius Dalen, fagrådgiver i Bellona.

Første sak der Bellona mener fiskeriministeren blir inhabil er avgjørelsen om økt produksjon i lakseoppdrett i 2010 som nå er ute på høring.

Bellona krever at det ikke gis rom for en slik økning på grunn av de store miljøutfordringene oppdrettsnæringen står overfor.

Krever opprydding før vekst

– Næringen må først rydde opp i problemene med blant annet lus og rømming før en videre vekst kan aksepteres, sier Dalen.

Han viser til at både Fiskeridirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning fraråder en videre vekst på dette tidspunkt.