Nyheter

– Ett år med spennende nybrottsarbeid

Leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes.
Leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes.

Publiseringsdato: 30. september, 2014

Skrevet av: Bellona

Ocean Forest skal legge grunnlaget for framtidas havbruksnæring. - Å dyrke flere arter sammen vil være bra for både miljøet og bunnlinja, sier leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes.

Det er nå ett år siden Bellona etablerte selskapet Ocean Forest sammen med oppdrettsselskapet Lerøy Seafood Group.

– Det har vært et år med spennende nybrottsarbeid, sier leder for havbruk i Bellona, Solveig van Nes.

Hun peker på at verdens fremtidige konflikter vil handle om kampen om tilgang til ren energi, ren mat og rent drikkevann.

– Disse utfordringene krever nye løsninger, nye strategier og nye allianser, sier van Nes.

  • Les mer om Ocean Forests første år

 

Mer mat og renere vann

Framtidsvisjonen til Ocean Forest er å vise at det er mulig å kombinere bærekraftig matproduksjon og CO2-fangst ved bruk av alger.

Alger og blåskjell spiser avfall fra oppdrettsfisken som ellers ville gått til spille. Samtidig tar de opp CO2, næringssalter og organisk materiale fra anlegget og bidrar til å rense vannet.

– Slik lages det både mer mat og renere vann og luft. En slik mulighet til å produsere det vi trenger mer av, og fjerne det vi trenger mindre av, kan ikke forbli uprøvd, mener van Nes.

Ocean Forest

– Må dyrke flere arter sammen

Det første målet for Ocean Forest er å etablere et forsknings- og utviklingsanlegg for fisk, alger og blåskjell. Høsten og vinteren 2013/2014 ble det gjennomført småskalatesting av blåskjell og tare på Rognøy i Øygarden i Hordaland.

Norge er per i dag verdens største eksportør av oppdrettslaks, og havbruk er en enormt viktig næring for Norge. Per i dag er den basert på at kun én art dyrkes på hvert produksjonssted.

– I fremtidens havbruk må man dyrke flere arter sammen. Avfallsprodukter som fiskeavføring og rester av fiskefôr er en enorm ressurs for oppdrett av andre arter, som blåskjell, virvelløse bunndyr og alger, sier van Nes, som selv har en doktorgrad innen akvakulturfag.

  • Les også Bellonas rapport om fremtidens havbruk

 

Bra for både miljø og økonomi

Regjeringen har som visjon at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Rapporten «Verdiskapning basert på produktive hav i 2050» skildrer et vekstpotensial tilsvarende en femdobling i den marine sektor sammenlignet med dagens nivå.

– Skal det skje, må vi begynne å utnytte ressursene bedre. Å dyrke flere arter fra ulike nivå i næringskjeden sammen, vil gjøre havbruket mer bærekraftig både miljømessig og økonomisk, sier van Nes.

Samtidig som nye, verdifulle produkter kan gi økt konkurransekraft, er Ocean Forest også et klimaprosjekt:

– Storstilt dyrking av alger vil bidra til å redusere klimaendringene gjennom sitt opptak og lagring av CO2, sier van Nes.

 

Kan blåskjell spise lakselus?

Hvorvidt blåskjell også kan bidra til et lavere nivå av lakselus i kommersiell lakseproduksjon er fortsatt på forskningsstadiet.

– Dette vil selvsagt påvirkes av forhold som vannstrøm, smittepress, mengde og størrelse på blåskjellene, forklarer van Nes.

VIL DU SE BLÅSKJELL SOM «SPISER» LUSELARVER ? Sjekk videoen:

Blåskjell tar til seg næring gjennom å aktivt filtrere partikler og såkalt mesoplankton fra vannet. Mesoplankton er små dyre- og planteplankton som er mellom 0,2-20 mm. Flere laboratorieforsøk har vist at blåskjell også konsumerer frittsvømmende stadier av lakselus, men her vil testlokaliteten til Ocean Forest ha stor betydning for kunnskapsutviklingen.

Også algene vil indirekte kunne bidra til et lavere lusepress

– Algene vil trekke til seg ville bestander av rensefisk, som naturlig beiter på lus, sier van Nes.

 

 

 

FORSKNING OM BLÅSKJELL OG LAKSELUS:

  • Bartsch A, Robinson SMC, Liutkus M, Anf KP, Webb J og Pearce CM. 2013. Filtration of sea louse, Lepeophteirus salmonis, copepodids by the blue mussel, Mytilus edulis, and the Atlantic sea scallop, Placopecten magellanicus, under different flow, light and copepod-density regimes. Journal of Fish Diseases 36: 361-370.
  • Molloy SD, Pietrak MR, Bouchard DA og Bricknell I. 2009. Ingestion of Lepeophteirus salmonis by the blue mussel Mytilus edulis. Aquaculture 311: 61-64.
  • Webb JL, Vendenbor J, Pirie B, Robinson SMC, Cross SF, Jones SRM og Pearce CM. Effects of temperature, diet, and bivalve size on the ingestion of sea lice (Lepeophteirus salmonis) larvae by various filter-feeding shellfish. Aquaculture 406-407: 9-17.