Nyheter

Kappløp om tang og tare

Høsting av tang

©Marianne Alfsen/Felix Media
Høsting av tang ©Marianne Alfsen/Felix Media

Publiseringsdato: 8. oktober, 2018

Skrevet av: Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad

Dyrking av tang og tare (makroalger) er spådd en viktig rolle i den kommende bioøkonomien. Å industrialisere akvakultur av makroalger er i dag et internasjonalt kappløp om å etablere produksjonsformer og markeder. Norge har alle forutsetninger for å lykkes, og Bellona har lang fartstid på feltet.

Hva kan tang og tare brukes til?
Mange av artene kan brukes direkte som mat, eller bearbeides videre til andre produkter. Den kommende algeindustrien kan dermed bidra med råstoff til en rekke anvendelser:

 • fôr
 • biodrivstoff
 • gjødsel
 • medisiner
 • kjemikalier

På sikt vil alger kunne erstatte mange av dagens petroleumsbaserte materialer. SINTEFs Sjøkart mot 2050 spår en lys fremtid for de blå bionæringene. SINTEF antar at Norge kommer til å produsere 20 millioner tonn i 2050. Det betyr 40 milliarder kroner i verdiskapning.

Backlit Kelp Forest

Miljøvennlig og fremtidsrettet
Biomasse fra dyrkede makroalger er mer bærekraftig enn de fleste av dagens alternativer, fordi marine alger:

 • ikke krever gjødsling eller tilførsel av ferskvann i vekstfasen
 • ikke båndlegger matjord
 • ikke forårsaker avskoging
 • ikke har indirekte klimagassutslipp knyttet til forandringer i arealbruk

Norge kan lykkes
Norsk algeindustri vil ha et internasjonalt konkurransefortrinn på bærekraft fremfor andre biomassekilder. Vi har dessuten en lang kystlinje og store områder med næringsrikt vann rett utenfor kysten. Produksjonen vil kunne skaleres opp på en måte som få andre næringer har mulighet til i Norge.

Norge har alle forutsetninger for å lykkes, både som markedsleder med avanserte produktporteføljer og som globalt kunnskapsnav og eksportør av teknologi og kompetanse det vil være stor etterspørsel av.

Bellona foreslår:

 • En nasjonal strategi for storskalaproduksjon av alger. Nasjonalt mål om 1 million tonn innen 2025.
 • En stor FoU-satsing på industriell prosessering av alger. 200 millioner kroner årlig i perioden 2019-2025.
 • Tilrettelegging og øremerking av store akvakulturarealer i sjø utelukkende for dyrking av alger og andre arter lavt på næringskjeden.

Vil du vite mer om Bellonas satsing på tang og tare?

Les mer om Ocean Forest – Bellonas samarbeid med Lerøy