Nyheter

Klimabomben som forties

<i><small>Credit: Getty Images</small></i>
Credit: Getty Images

Publiseringsdato: 9. januar, 2019

Skrevet av: Thomas Theis-Haugan

Laks på fly er like ille som all innenriks flytrafikk tilsammen, viser Bellonas beregninger.

Norsk lakseproduksjon er spådd en lysende framtid de neste tiårene, som én av næringene Norge skal lene seg på når vi stenger oljekrana.

Mesteparten av eksporten går til Europa, men en stor andel går også med fly til steder langt unna. Det er en dårlig forretningsmodell i en verden som skal halvere klimautslippene mot 2030.

På tirsdag samlet Bellona en rekke aktører på Gardermoen i Oslo for å sette fokus på den alvorlige problemstillingen.

IMG_5726 kopier Med økende eksport vil utslippene også øke, sier seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona. Han samlet tirsdag en rekke aktører i bransjen. Photo:

Uholdbar situasjon

Flyfrakt av laks øker den norske laksens samlede klimafotavtrykk med rundt en tredel – eller sagt på en annen måte: Tredobler avtrykket til den fisken som tar luftveien til Asia eller Nord-Amerika.

– Dagens situasjon er uholdbar. I dag står flyfrakt av norsk laks for omtrent like store klimautslipp som all innenriks flytrafikk. Med økende eksport vil utslippene også øke, og jo mer som går til Asia og Amerika, desto større blir utslippene, sier seniorrådgiver Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona.

Har lukket øynene

FNs klimapanels nye rapport om hvordan vi skal klare å begrense global oppvarming til 1,5 grader, konkluderer med at vi må halvere utslippene innen 2030 og være netto utslippsfrie innen 2050. Det er ikke forenlig med å øke utslippene fra lakseeksport de neste tiårene.

– Selv om vi håper at teknologiutviklingen på skip og fly i fremtiden skal kutte utslippene drastisk, så kreves det nå innsats i alle næringer, også fra oppdrettsnæringen og transportørene. Isteden har oppdrettsnæringen lukket øynene for problemet som klimautslipp fra flyfrakt utgjør, og i realiteten konkludert med at utslippene er en nødvendighet. Det er de ikke – det finnes alternativer, sier Karlsson-Drangsholt.

IMG_5810 kopier Ola H. Strand fra BluWrap var blant dem som presenterte løsningsforlag, med embalasjeteknologi som kan sørge for økt holdbarhet på ferske produkter som fraktes til sjøs. Photo:

Grepene som kutter utslippene

– På kort sikt foreslår Bellona en kombinasjon av flytting av transport fra fly til skip og bevisst arbeid med markedet for å endre preferanser. Markedet for fersk laks i Asia er bygget opp av næringen selv. Det betyr at næringen også kan påvirke og forandre markedet. Her er det noen som forsøker, men næringen som helhet tar ikke tak i problemet, sier havbrukseksperten.

– Frossen og tint laks kan ha like god kvalitet som fersk. Det finnes også teknologi som forlenger holdbarheten på fersk laks betraktelig. Det åpner for andre transportmetoder, som skip. Da kan fersk fisk kanskje gå på skip til Nord-Amerika, mens frossen fisk sendes til Asia, der den tines før salg i butikk. Det vil redusere utslippene betraktelig på kort sikt, selv om det selvfølgelig vil ta noe tid å «snu skuta», sier Karlsson-Drangsholt.

Her er alle presentasjonene fra seminaret på Gardermoen 08.01.19:

Organisasjon Person Lenke
Bellona Kari Torp og Anders Karlsson-Drangsholt

adobe-pdf-icon

Avinor Olav Mosvold Larsen, Martin Langaas

adobe-pdf-icon

Maersk Kristian Bore Hansen

adobe-pdf-icon

BluWrap Ola H. Strand

adobe-pdf-icon

Icefresh Morten Vike

adobe-pdf-icon

Sjømat Norge Jon Arne Grøttum

adobe-pdf-icon

Lerøy Anne-Hilde Midttveit

adobe-pdf-icon

Tenketanken Rørvik/NTS Morten Øyahals

adobe-pdf-icon

Nofima Morten Heide

adobe-pdf-icon

Nordic Aquafarms Bernt-Olav Røttingsnes

adobe-pdf-icon