Nyheter

Vi sees på AquaNor

Ocean Forest – tareoppdrett
Ocean Forest – tareoppdrett

Publiseringsdato: 16. august, 2019

Bellona er til stede på AquaNor 2019 når akvakulturnæringen møtes på verdens største messe for akvakultur og teknologi i Trondheim neste uke.

I samarbeid med Lerøy, Grieg Seafood og ABB inviterer vi havbruksnæringen til tre ulike fagseminarer under årets AquaNor, som går av stabelen 20-23 august.

tirsdag
20
aug. 2019

Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet?

Tidspunkt for arrangement: 12.30–13.30
Sted for arrangement: Møterom «Backstage» i Hall A, messeområdet.

onsdag
21
aug. 2019

Norsk tareindustri 2050: Kan havbruk redde verden?

Tidspunkt for arrangement: 11.00–12.00
Sted for arrangement: Møterom «Backstage» i Hall A, messeområdet.

torsdag
22
aug. 2019

Lansering av helelektrisk lakseoppdrett

Tidspunkt for arrangement: 13:00-14:00
Sted for arrangement: Møterom «VIP» i Hall A 2 etg, messeområdet.

Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet?

Tid og sted: Tirsdag 20. august kl.12.30-13.30 i møterom «Backstage» i Hall A, messeområdet.

Bellona gir et generelt innblikk i status for marin plastforsøpling langs vår egen kyst, ulike kilder og oppdrettsnæringas rolle – med fokus på hvordan den kan bidra til å redusere problemet. Grieg Seafood og Bellona har gått sammen i et prosjekt der de ønsker å sette fokus på oppdrettsnæringens plastforbruk og kartlegge eventuelle lekkasjer til miljøet.

Hør Grieg Seafood forteller om erfaringer gjort så langt i prosjektet, tiltak hittil og vider mål. Nordlandsforskning vil fortelle om foreløpige resultater fra FHF-prosjektet HAVPLAST, som innebærer 17 tiltak sjømatnæringen kan iverksette for å redusere plastforurensningen.

12.30–12.45 Marin plastforurensning – hvordan kan havbruksnæringen bidra til å redusere problemet? Kari Torp, seniorrådgiver havbruk, Bellona
12.45–13.00 Grieg Seafood ASA – erfaringer og status i plast-prosjektet. Vidar Aamo Nikolaisen, produksjonssjef sjø Grieg Seafood Finnmark
13.00–13.15 Effektive tiltak – hvem har ansvaret?
Erfaringer fra FHF-prosjektet HAVPLAST
Ingrid Bay-Larsen, Nordlandsforskning
13.15–13.30 Spørsmål og diskusjon Publikum

Norsk tareindustri 2050: Kan havbruk redde verden?

Tid og sted: Onsdag 21. august kl.11.00-12.00 i møterom «Backstage» i Hall A, messeområdet.

Dyrking av tare er en av de mest bærekraftige industriene vi kan utvikle: Miljøvennlig råstoff til omstillingen, fortsatt verdiskaping langs kysten og et massivt potensiale for å binde CO₂. Innen 2050 vil Norge kunne omsette 20 millioner tonn i året. Internasjonalt ser vi et kappløp om å etablere de mest effektive produksjonsformene. Norsk havbruksnæring kan effektiv produksjon i sjøen. Kysten er lang og godt egnet til dyrking. De finansielle musklene er på plass. Kan havbruk redde verden?

11.00–11.03 Kari Torp (Bellona) Ønsker velkommen, introduserer talerne
11.03–11.10 Stefan Erbs (Bellona) Tareindustri 2050 – hvorfor bør oppdrettsnæringen satse?
11.10–11.20 Jorunn Skjermo (SINTEF Ocean) Vitenskapelig visjon – fremtidsindustri med klimapotensiale?
11.20–11.30 Silje Steinsund (Ocean Forest) Praktisk erfaring – hvorfor et stort norsk oppdrettskonsern satset på tare
11.30–11.40 Frederic Hauge (Bellona) Miljøvisjon – kan oppdrettsnæringen redde verden?
11.40–12.00 Panel Samtale, spørsmål fra moderator

Fra kl 18 inviterer Ocean Forest til mingling på Bellonas seilskute Kallinika, som ligger ved Bratterøkaia, foran Rockheim og Clarion. Velkommen til en hyggelig prat og en smak av tare!

Lansering av helelektrisk lakseoppdrett

Tid og sted: Torsdag 22. august kl.13.00-14.00 i møterom «VIP» i Hall A 2 etg, messeområdet.

Våren 2018 la Bellona og ABB frem mulighetsstudien «Laks på landstrøm». Sammen med Bremnes Seashore skal de nå realisere løsningene fra studien på en pilotlokalitet. Velkommen til lansering av prosjektet på AquaNor 2019!

Sammen skal partnerne kombinere løsninger som driver fôrflåte, arbeids- og lokalitetsbåter og kraftkrevende utstyr med ren strøm fra land.
På lanseringen får du høre partnerne fortelle om teknologien, hvordan det skal gjøres i praksis og hva det har å si for miljø, arbeidsmiljø og klimagassutslipp fra oppdrettsnæringen og Norge. Vi avslutter lanseringen med å åpne for spørsmål om prosjektet fra publikum.

1300–1305 Velkommen og intro ved Bellona Kari Torp, seniorrådgiver i Bellona
1305–1320 Bellona om miljøfordeler av helelektrifisering i lakseoppdrett Christina Ianssen, seniorrådgiver i Bellona
1320–1335 Gjennomgang av konsept og tekniske løsninger ved ABB
1335–1350 Bremnes Seashore om innovasjon på pilotlokaliteten Simon Nesse Økland
1350–1400 Spørsmål fra salen og vel hjem

På kvelden inviterer vi til «Elektrisk aften» på Bellonas seilskute Kallinika, som ligger ved Bratterøkaia, foran Rockheim og Clarion. Der blir det matservering og god stemning 1830–2030.

Besøk oss i Trondheim under AquaNor.

Bellonas båt Kallinika vil under AquaNor ligger sentralt plassert på Bratterøkaia foran Rockheim-bygningen.