Nyheter

Løftet fram Råvareløftet på «Norges dag» i Dubai

Joakim Hauge leder Bellonas Bio-program.
Joakim Hauge leder Bellonas Bio-program.

Publiseringsdato: 24. februar, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Minst 75-83 prosent av laksens klimafotavtrykk er knyttet til fôret. Det meste av det laksen spiser i dag blir importert. Ved å satse på produksjon av nye fôrråvarer kan klimautslippene i havbrukssektoren reduseres betraktelig, sa lederen av Bellonas Bioprogram, Joakim Hauge, på Norges dag under verdensutstillingen Expo 2020 i Dubai.

Norge deltar på verdensutstillingen sammen med over 190 andre land og organisasjoner. Som følge av koronapandemien, foregår Expo 2020 fra 1. oktober 2021 til 31. mars 2022. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran åpnet Norges dag tidligere denne uka.

–Deltakelsen på Expo 2020 er viktig for å vise frem Norge som havnasjon og norske bedrifter som verdensledende innenfor havnæringene. Regjeringen er opptatt av å fremme norsk næringsliv og videreutvikle handelsforbindelser, sa Skjæran i forbindelse med åpningen.

Tema hav

Tema for Expo 2020 er «Connecting minds, creating the future», og målet er å møte FNs 17 bærekraftsmål. Norge har valgt bærekraftsmål 14 om bevaring og bærekraftig bruk av hav og marine ressurser som tema for deltakelsen. På seminaret «Bærekraftig aquakultur – hvordan fø en stadig voksende befolkning» holdt Bellonas Joakim Hauge foredraget “Why Environmentalists started caring about Fish Feed”.

Han snakket om bakgrunnen for opprettelsen av plattformen Råvareløftet, et samarbeid mellom Bellona, Sjømat Norge, Aker Biomarine, Biomar, Cargill, Hordafor, Mowi, Skretting, Zocca, Ocean GeoLoop og Nordnes.

–Sammen skal vi bidra til å akselerere produksjon av nye norske råvarer. Kandidatene er mange; fra alger, krill, raudåte og insekter til produkter fra bakterier og sopp og kanskje gress, til biprodukter fra animalsk og vegetabilsk produksjon, sa Joakim Hauge da Råvareløftet ble lansert under Arendalsuka i august 2021.

I sitt digitale foredrag for representanter fra norske og internasjonale aktører fra næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer, kulturliv og myndigheter, understreket Hauge viktigheten av at politikerne kommer på banen med en satsing på økt forskning og innovasjon på nye fôrråvarer for oppdrettsnæringen.

–Det må opprettes et statssekretærutvalg for å sikre en koordinert innsats for å tilpasse lovverk og reguleringer, økning i FoU-aktiviteter og stimulering av entreprenørskap og forretningsutvikling. Det må tilføres betydelige dedikerte forskningsmidler for å kartlegge nye råvarer, og vurdere potensiale for skalering og bærekraftgevinster av disse. Og det må opprettes et eget program hos Innovasjon Norge, med finansielle ressurser til å støtte opp om nye satsinger på nye norske fôrråvarer, sa Hauge.