Nyheter

Bli med å løse et verdensproblem

Bellonas Silje Båtsvik Risholm og Jostein Iversen fra Grieg Seafood ble intervjuet av Karen Kristine Østerhus som ledet TV-sendingen til Aqua Nor sammen med Arne Hjeltnes.
Bellonas Silje Båtsvik Risholm og Jostein Iversen fra Grieg Seafood ble intervjuet av Karen Kristine Østerhus som ledet TV-sendingen til Aqua Nor sammen med Arne Hjeltnes.
Ingrid Hauge, Bellona

Publiseringsdato: 24. august, 2023

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Bellona-initiativet «Praktisk talt plast» ble lansert på Aqua Nor tirsdag. – Nå skal havbruksnæringen kurses i hvordan de forebygger plastforsøpling og sørger for at de store mengdene plastutstyr de bruker gjenbrukes og resirkuleres, sa Bellonas Silje Båtsvik Risholm fra scenen i Trondheim spektrum.

– Vi ønsker å sette en ny standard for havbruksnæringen, som sammen med fiskeri, står for 46 % av den identifiserbare marine forsøplingen i Norge. Sammen kan vi bidra til å løse et verdensproblem, smilte hun og la til at ambisjonen er å nå ut internasjonalt med kurset som etter hvert vil bli tilgjengelig på engelsk.

Strålende fornøyd prosjektgruppe etter lanseringen på Aqua Nor. F.V. Jostein Iversen, Grieg Seafood, Jonas Langset Hustad, NTNU, Silje Båtsvik Risholm, Bellona, Synnøve Fagerhaug Dalen, Handelens Miljøfond, Dominik Flatten, NCE Seafood Innovation og Karl Klingsheim NTNU Oceans.

Prosjektgruppen fra Bellona, NTNU, Grieg Seafood og NCE Seafood Innovation har jobbet med å samle gode praksiser og kunnskap, som vil bidra til at de som jobber på de 1300 oppdrettene som står rundt norskekysten, nå får verktøy til å redusere bruken av plastutstyr – og ikke minst unngå plastforsøpling.

– Vår opplevelse er at alle som jobber i havbruk er opptatt av plast, så vi håper og tror at kurset blir godt mottatt av røkterne og de øvrige aktørene i næringen, sa Jostein Iversen i Grieg Seafood.

Om kurset

Praktisk talt plast kuset består av fem moduler.

Kurset består av fem moduler som gjennom praktiske eksempler viser hvordan man får på plass gode arbeidspraksiser for håndtering av utstyr. Det er også en egen modul som som viser hvordan ledelsen kan legge til rette for at medarbeiderne prioriterer god håndtering av utstyr og resirkulering.

Målgruppen for nettkurset er fra flere ledd i verdikjeden. Det inkludere både ansatte i havbruksnæringen som håndterer plastutstyr og deres ledere, men også ansatte i servicenæringen og deres ledere i tillegg til akvakultur-lærlinger og elever på havbruk.

Nettkurset Praktisk talt plast er gratis og tilgjengelig for alle.

praktisktaltplast.no

Påmelding og kursstart

Modul 1 og 2 åpner fredag 1. september. Scan QR-koden eller gå inn på praktisktaltplast.no og registrer deg. Da mottar du innlogging og fortløpende informasjon om når de neste modulene slippes utover høsten.

Pedagogisk og underholdende undervisning

Se en smakebit fra kurset:

Takk til

Bellona har utviklet kurset sammen med NTNU, Grieg Seafood og NCE Seafood Innovation. Handelens Miljøfond har bevilget midler til å utvikle kurset.

– Jeg har lyst til å rette en stor takk til en konstruktiv, kreativ, faglig kompetent og ikke minst utrolig hyggelig gjeng som jeg har hatt stor glede av å jobbe sammen med under utviklingen av dette kurset, sier prosjektleder for Praktisk talt plast, Silje Båtsvik Rishom.

Praktisk talt plast er utviklet av:

Silje Båtsvik Risholm, Miljøstiftelsen Bellona

Kari Torp, Miljøstiftelsen Bellona

Jostein Iversen, Grieg Seafood

Jonas Langset Hustad, NTNU

Karl Klingsheim, NTNU Oceans

Dominik Flatten, NCE Seafood Innovation

Synnøve Fagerhaug Dalen, Handelens Miljøfond