Nyheter

Fra fossilbasert til biobasert økonomi i Norge

Bellonas Joakim Hauge i panelsamtale med Høyre-leder Erna Solberg, Direktør i Innovasjon Norge, Hilde Hukkelberg og CEO i Aker BioMarine, Matts Johansen under åpningen av proteinfabrikk i Ski.
Bellonas Joakim Hauge i panelsamtale med Høyre-leder Erna Solberg, Direktør i Innovasjon Norge, Hilde Hukkelberg og CEO i Aker BioMarine, Matts Johansen under åpningen av proteinfabrikk i Ski.
Ingrid Hauge, Bellona

Publiseringsdato: 7. september, 2023

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

– For å nå klimamålene er det helt nødvendig å akselerere utviklingen fra en fossilbasert økonomi til en biobasert økonomi i Norge. Dette vil bety store omveltninger, men også store muligheter for å utvikle en ny norsk grønn industri, sa Bellonas Joakim Hauge under lanseringen av Aker Biomarine sin nye fabrikk for forskning og produksjon av protein til humant konsum.

Høyres partileder Erna Solberg stod for den offisielle åpningen og var sammen med leder for Bellonas Bio-team, Joakim Hauge og direktør i Innovasjon Norge, Hilde Hukkelberg invitert til å delta i en panelsamtale med lederen i Aker BioMarine, Matts Johansen – om hvordan politikere, virkemiddelapparat og fagorganisasjoner kan bidra og akselerere overgangen fra fossil- til biobasert økonomi.

– Råvareløftet, hvor Aker Biomarine og Bellona har samarbeidet med Sjømat Norge og en rekke andre industriaktører, viser hvor stort dette kan bli i form av fremtidig norsk og grønn industri og verdiskapning. At Stortinget har etablert nye fôrråvarer som en av to samfunnsoppdrag for norsk forskning de neste 10 årene viser hvor viktig for «fremtidsproteiner» er, sa Hauge etterfulgt av et stort MEN:

– Vi er gode på bioteknologisk forskning, men ikke på å realisere bioteknologisk industri. Bioteknologien blir den andre store teknologiske revolusjonen i vår levetid – den kan gi avgjørende verktøy i møte med klima- og miljøutfordringer. Det vil kreve politikere som tør å prioritere og som tør å sette retning. Det vil også kreve en helt annen satsing på Bionova og Mattilsynet, sa Hauge rettet mot Solberg.

Dagens avfall blir ressurs

Fabrikken i Ski er den første som er utviklet og bygget for å utvikle og skalere opp produksjonsprosess av høykvalitets protein basert på restråstoffer fra krill. Den er designet slik at den også skal kunne benyttes til videreforedling av andre råmaterialer. Fabrikken skal produsere protein til humant konsum og er bygget for å kunne produsere opp mot 200 tonn produkt i året.

– Det lanseres bærekraftstrategier på løpende bånd for en rekke industrier og samfunnssektorer. Stort sett alle sammen legger opp til økt bruk av biologiske ressurser. Sannheten er at biomasse er en begrenset ressurs. Vi trenger derfor å tilgjengeliggjøre mer bærekraftig biomasse, som for eksempel foredling av avfallsoffer fra krill. Men det er ikke nok, i tillegg må vi prioritere hvor vi som samfunn ønsker å bruke bioressursene våre. Dette kommer til å bli en av de viktigste klimadebattene frem mot 2030. Vi trenger et politisk forankret verdihierarki for bioressurser, forklarte Hauge.

Høyre-leder Erna Solberg, CEO i Aker BioMarine Matts Johansen og leder for Bellonas Bio-team, Joakim Hauge under omvisning på proteinfabrikken.
Foto: Ingrid Hauge, Bellona

Åpningen bød også på omvisning på den nye fabrikken som er designet for å brukes til forskning og utvikling av prosesser som vil øke verdien på råmaterialer som i dag ikke er tilgjengelig for humant konsum.