Nyheter

Lavtrofisk havbruk viktig for framtiden

Rådgiver og marinbiolog Michelle Legernes var til stede på den avsluttende Aqua Vitae-konferansen om lavtrofisk havbruk.
Rådgiver og marinbiolog Michelle Legernes var til stede på den avsluttende Aqua Vitae-konferansen om lavtrofisk havbruk.

Publiseringsdato: 20. november, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona-rådgiver og marinbiolog Michele Legernes var til stede på Aqua Vitae-konferansenom viktigheten v lavtrofisk havbruk.

– AquaVitae-prosjektet har gjort et imponerede arbeid for å styrke lavtrofisk havbruk. Med en global befolkning som er spådd å nå 9,7 milliarder innen år 2050 og en kontinuerlig nedgang i tilgjengelig landareal,  blir det viktig å høste mer mat lavere ned i næringskjeden, sier rådgiver i Bellona, marinbiolog Michele Legernes.

Hun deltok på den siste AquaVitae-konferansen, som ble arrangert 31.oktober og 1. november i Irland. AquaVitae er et EU- finansiert innovasjonsprosjekt, med 35 forsknings- og industripartnere fra 15 ulike land knyttet til Atlanterhavet. Bellona har deltatt i prosjektet som de siste fire årene har jobbet med å styrke verdikjedene for lavtrofisk havbruk. Lavtrofisk havbruk er et samlebegrep på produksjon av tang og tare, skjell, pigghuder som for eksempel kråkeboller, sjøstjerner,  sjøpølser, og IMTA (integrert lavtrofisk akvakultur) hvor avfall fra én art brukes som mat og ressurser for en annen.

Avgjørende

–Framtiden trenger lavtrofisk havbruk og at vi høster mer mat lavere ned i næringskjeden. Det er avgjørende å utforske alternative bruksområder for råvarer som bidrar til redusert miljøpåvirkning og kilmagassutslipp, sier Legernes.

AquaVitae-prosjektet har resultert i 70 nye produkter innen akvakultur, 59 leveranser, 40 nye LTA-prosesser, 27 rapporter, 16 vitenskapelige publikasjoner, utallige utvekslinger av kunnskap og arrangementer for interessenter, et MOOC-kurs, brettspill og til slutt en policy brief.

Bellonas rolle i prosjektet var å bidra til å styrke lavtrofisk havbruk i politiske prosesser. Politikere og andre beslutningstagere vil få en rapport med en klar definisjon av lavtrofisk akvakultur, en grundig beskrivelse av fordeler av LTA og anbefalinger om hvordan man kan øke produksjonen av lavtrofiske arter i og rundt Atlanterhavet.

Mange anbefalinger

–Noen barrierer som må overvinnes er lange og kompliserte lisensprosedyrer, mattrygghetsregler og prosedyrer som ikke alltid er tilpasset visse arter.  I tillegg mangler det kunnskap og anerkjennelse av LTA-arter i politikkutforming og i industrielle miljøer, sier Michele Legernes.

Anbefalingene fra AquaVite-prosjektet er flere; det bør utvikles nye systemer for mattrygghet og kvalitet, lisenser bør strømlinjeformes, lavtrofisk havbruk bør diversifiseres med oppdaterte juridiske rammer og bevisstheten om fordelene ved lavtrofisk havbruk bør økes hos konsumenter og beslutningstakere gjennom finansiering, investeringer og utdanningsprogrammer.

–Det var utrolig spennende å delta på den siste konferansen og å få se alle resultatene som prosjektet har kommet med. Det er et massivt nettverk av dedikerte enkeltpersoner som gjennom prosjektet har møttes for å styrke lavtrofisk havbruk. Det er veldigt imponerende. Prosjektet har styrket en global drivkraft for å oppskalere lavtrofiske organismer, sier Legernes.