Prosjekt

Aquavitae

Bellona ser at økt produksjon av marine lavtrofiske arter er nødvendig for å løse noen av de store utfordringene vi har med matsikkerhet uten å videre forverre klima- og miljøkrisen vi står i.

AquaVitae-prosjektets mål er å utvikle løsninger for økt produksjon av lavtrofiske arter som tare, skjell og kråkeboller. Det fokuseres også på bærekraftige produksjonsprosesser i havbruk som integrert multritrofisk akvakultur (IMTA), samt å introdusere nye, bærekraftige matprodukter fra lavtrofiske arter. AquaVitae er et samarbeid mellom 36 forsknings- og industripartnere fra 15 ulike land knyttet til Atlanterhavet og koordineres av Nofima. Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram og løper fra 2019-2023.

Våre fagpersoner

Silje Båtsvik Risholm

Silje Båtsvik Risholm

Seniorrådgiver, havbruk