Nyheter

Kvikksølvskandalen – Eramet og Tinfos

Publiseringsdato: 1. januar, 1999

Kvikksølvskandalen Eramet og Tinfos

Mangansmelteverkene i Sauda og Porsgrunn ble 1. juli i år overtatt av Eramet. Eramet ønsker å bruke kvikksølvholdig Comilog-malm fra egen gruve i Gabon. De startet overgang til denne typen malm med påfølgende utslipp av kvikksølv uten å ha utslippstillatelse. Dette har Bellona anmeldt dem for. Det viste seg at disse to smelteverkene også tidligere hadde sluppet ut kvikksølv i perioden 1993- 1999 som de ikke har hatt tillatelse til. Disse utslippene har vært rapportert til SFT, men det er ikke blitt tatt affære overfor bedriften. Også disse utslippene er anmeldt av Bellona.

Etter press fra Bellona gikk Eramet med på å innstille den planlagte overgangen til Comilog-malm i august. Bedriften har nå søkt om midlertidig utslippstillatelse på hhv. 100 og 15 kg i Sauda og Porsgrunn frem til endelig utslippstillatelse foreligger. Den midlertidige utslippstillatelsen gis av SFT mandag 30. august.

Tinfos Jernverk avdeling Øye smelteverk hadde i tiden før mars 1996 ikke utslippstillatelse for kvikksølv selv om også denne bedriften hadde slike utslipp. Disse utslippene er politianmeldt av Bellona. I mars 1996 fikk bedriften tillatelse til utslipp av 100 kg kvikksølv. Det fremgikk av denne tillatelsen at det snarlig skulle redegjøres for hvordan disse utslippene kunne reduseres ved f.eks. annen råvarekvalitet, renseanlegg eller annet. De frister som er satt av SFT for å komme med denne redegjørelsen er blitt systematisk trenert i tre år. Fra 1.6.2001 er tillatelsen redusert til 15 kg. Bellona synes det påhviler bedriften et ansvar å redusere disse utslippene umiddelbart og gikk derfor til aksjon mot bedriften for få de til å slutte å bruke kvikksølvholdig Comilog-malm. Aksjonen ble avsluttet etter 35 timers blokade da politiet fjernet Bellona-aksjonistene.

Bellona har overfor bedriften krevd en snarlig stans i bruk av kvikksølvholdig malm og snarlig installasjon av renseanlegg.