Nyheter

Brev fra Eramet til SFT

Publiseringsdato: 30. juli, 1999


Eramet Norway AS

SFT
PB 8100 Dep.
0032 OSLO
Attn.: Anne-Grethe Kolstad

29.07.99

VIDERE TILTAK FOR BEGRENSNING AV KVIKKSØLVUTSLIPP

Vi viser til vårt brev av 26.07.99 med orientering om våre tiltak for begrensning av kvikksølvutslipp. Det vises til tidligere korrespondanse i denne saken.

I brevet av 26.07.99 angis det at opptrappingen av bruk av Comilog-malm i Sauda er utsatt inntil videre. Verket hadde pr. denne dato nådd et Comilog-nivå på 17% av totalt påsatt malmmengde på ovn 12. I etterkant av oversendelsen av vårt brev av 26.07.99, har vi nå midlertidig klart å skaffe alternative malmkilder til driften av ovn 12 i Sauda. Dette betyr at all bruk av Comilog-malm stanses inntil videre f.o.m. mandag 02.08.99. Dette er under våre driftsforhold så raskt som praktisk mulig (siloer må tømmes etc.).

Dermed er all bruk av Comilog-malm ved Eramet Norway sine manganverk i Norge midlertidig utsatt i påvente av behandlingen av vår søknad om særskilt utslippstillatelse for kvikksølv.

Med hilsen
for Eramet Norway AS
Odd Husmo
Adm. direktør