Nyheter

Brann på Langøya

Publiseringsdato: 25. november, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Torsdag ettermiddag brøt det ut brann i et magnesiumbasseng på NOAHs behandlingsanlegg på Langøya ved Holmestrand. Det er ikke meldt om noen personskade i forbindelse med brannen, og det er lite som tyder på akutt forurensningsfare.

– Vi har fått beskjed om at det brenner i et frittliggende magnesiumbasseng på Langøya, men at NOAH ikke trenger assistanse fra oss, sier Ørnulf Rønningen, brannsjef i Holmestrand, til Bellona Web.

– Det er ikke fare for spredning av brannen og NOAH har besluttet at den bare skal brenne ut av seg selv, sier han. Nøyaktig hvor lang tid dette kan ikke Rønningen anslå, men fra NOAH er det kommet opplysninger om at brannen er i ferd med å avta. Rønningen bekrefter også at den røykutviklingen man har kunnet observere kun er vanndamp iblandet noen sotpartikler.

Både politiet og brannvesenet ble informert om brannen, som NOAH har opplyst oppsto i en last med magnesium som kom til Langøya i går, men at de ikke trenger assistanse.

NOAH sendte torsdag ettermiddag ut følgende pressemelding:

PRESSEMELDING

Ved 14-tiden torsdag startet en brann i et utreageringsbasseng for magnesium på Langøya. Ingen personer kom til skade. Hendelsen har ikke forårsaket forurensning. Bygninger eller materiell er heller ikke skadet. Røykutviklingen bestod av vanndamp og støv og var ikke til fare for mennesker verken på øya eller i land.

NOAHs beredskapsplan fungerte etter planen. Det var ikke behov for assistanse verken fra brann eller redningskorps.

Brannen startet ved selvantenning av magnesium. Bassenget hvor brannen startet ligger i sikker avstand fra bygningsmassen på Langøya. Det var ingen personer i umiddelbar nærhet. Bassenget benyttes til utreagering av reaktive metaller, og denne behandlingen er en regulert del av behandlingsopplegget på Langøya. Mindre brann- og røykutvikling er en normal del av denne behandlingsprosessen.

Hendelsen torsdag var svært synlig fra landsiden, og forårsaket mange henvendelser direkte til NOAH, politi og brannvesen. Det var imidlertid aldri fare for at den skulle utvikle seg og få konsekvenser for mennesker, materiell eller miljø.

Bellona vil forfølge saken overfor NOAH.