Nyheter

Bellona utlyser gravestipendet «Feil lukt og feil farge»

Publiseringsdato: 2. mai, 2013

Skrevet av: Bellona

Bellona søker en sulten gravejournalist som vil avsløre klima- og miljøkriminalitet. Derfor utlyser miljøstiftelsen i dag gravestipendet «Feil lukt og feil farge», fritt oppkalt etter DumDumBoys-klassikeren fra tønnegravingens tiår. Det beste prosjektet mottar et stipend på 75 000 kroner.

– Bellona utlyser et gravestipend for journalister for å avdekke kritikkverdige forhold på klima- og miljøområdet. Vi mener vi ser en total systemsvikt knyttet til prioritering og oppfølging av flere grove lovbrudd, juks, dispensasjoner, unnasluntring og kriminalitet. Det kan vi ikke sitte stille og se på, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona har de siste månedene satt spørsmålstegn ved påtalemyndighetenes kompetanse, handlekraft og prioriteringsevne i klima- og miljøsaker.

Instanser som Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif), Riksrevisjonen, Økokrim, Politidirektoratet og fylkesmennene har også uttrykt bekymringer over prioritering av miljøkriminalitet i 2013.

-Bellona er skremt over utviklingen når det gjelder politiets manglende oppfølging av anmeldelser av miljøkriminalitet. Det siste året har flere næringslivsaktører gitt uttrykk for at det er for enkelt å omgå myndighetenes regelverk og at mediene i mindre grad enn før jager de miljøkriminelle. En slik tendens er uakseptabel, sier Hauge.

Vil stimulere til gravejournalistikk innen klima og miljø

Med «Feil lukt og feil farge»-stipendet vil Bellona stimulere til gravejournalistikk som skal avsløre aktører som profiterer på uredelig opptreden og miljøkriminalitet. Bellona vil også bidra til å verne om den frie gravejournalistikken.

Miljøstiftelsen er bekymret for den omfattende nedbemanningen i norske mediehus de senere årene, og mener det har blitt vanskeligere for journalistene å fordype seg og bygge kompetanse. Stadig høyere tempo og krav til flere kortere leveranser både til nett og papir gir dårligere vilkår for god gammeldags journalistisk graving.

-Bellona har gjennom våre snart 27 år erfart at dyktige gravejournalister har bidratt betydelig i kampen mot miljøkriminalitet. I dag har medier og politikere generelt for lite tid til fordypning, og vi lever i et samfunn der antall kommunikasjonsrådgivere øker og antall gravejournalister minker. Det er et demokratisk problem, sier Hauge.

En internasjonal trend

Internasjonalt ser vi at store aktører som New York Times bygger ned sin redaksjonelle klima- og miljøsatsing.

 -Flere journalister i verdens ledende medier forteller Bellona at de sliter med å få lov av sine redaktører til å fordype seg i miljøjournalistikk. Våre medarbeidere i Russland forteller at mange journalister trues til taushet, sier Hauge.

Bellona ønsker å gjøre vårt for å motvirke en negativ samfunnstrend, og bruker av sine hardt opptjente frie midler til å stimulere til økt gravejournalistikk. 

– Næringslivsaktører som driver med prosjekter som har «feil lukt og feil farge» bør ikke føle seg trygge på at de ikke har en gravejournalist i hælene, avslutter en offensiv Bellona-leder.

Se vedlegg for mer detaljer om stipendet.

For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Magnus Borgen: magnus@bellona.no / 977 28 476.