Nyheter

– Omstillingspakken må bygge ny industri

<small>Christian Eriksen,
Fagsjef i Bellona.</small>
Christian Eriksen, Fagsjef i Bellona.
Fredrik Naumann/Felix Features

Publiseringsdato: 29. mai, 2020

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling må inneholde tydelige satsinger på ny industri. – Vi forventer et løft for nye industrier som batterier, hydrogen og CO2-lagring, sier fagsjef i Bellona, Christian Eriksen.

Fredag legger Regjeringen frem sin tiltakspakke for grønn omstilling. Denne pakken må bli startskuddet for satsingen som bygger norsk næringsliv for fremtiden, mener Bellona.

– Koronakrisen har skapt et rom for å investere i internasjonalt ledende industri, og å akselerere løsningene på våre største klima- og miljøproblemer. Med riktig innretning kan Norge bygge ny industri, nye arbeidsplasser og fremtidig velferd på nullutslippsløsninger og -teknologier med et europeisk og globalt marked, sier fagsjef Christian Eriksen.

Nye industrieventyr med tusenvis av arbeidsplasser

Eriksen peker på seks områder som er særlig aktuelle for stimulans gjennom omstillingspakken, hvorav tre er potensielle nye industrier, og tre er videreutvikling av eksisterende industrier.

– Batterier, hydrogen og CO2-lagring kan bli nye industrieventyr for Norge. Alle tre kan sysselsette tusenvis av mennesker, skape milliardverdier for samfunnet – og Norge har gode forutsetninger for å lykkes, sier Eriksen.

Markedet for batterier er ventet å femtendobles innen 2030, med etterspørsel etter batterier til voksende markeder som transport, og til helt nye markeder. Hydrogen ønskes som både energibærer og innsatsfaktor i europeisk industriproduksjon, og CO2-lagring er en forutsetning for at vi i det hele tatt skal ha sjanse til å nå klimamålene.

Alle tre er områder hvor Norge har gode forutsetninger for å lykkes.

Norge allerede verdensledende

I tillegg mener Eriksen det ligger et stort potensial i videreutvikling av industrier hvor Norge allerede er verdensledende: i prosessindustrien, maritim sektor og i havbruket.

Bellona mener tiden er inne for en samlet og koordinert satsing på løsninger som skal bli fremtidens vinnere.

– I Norge har vi naturgitte, kompetanse og industrielle fortrinn å bygge på. Ren kraft og et sterkt kraftsystem, store naturressursforekomster, en lang kystlinje, kompetente industriklynger, solide forskningsmiljøer, økonomisk styrke i offentlig sektor, og tillit og samarbeidsevne. Slike fortrinn kan skape helt nye, eksportrettede industrier.

Green Deal og finanstaksonomien

Det krever likevel en tydelig prioritering og satsing – slik Norge gjorde både med oljen og med elbilen.

Enhver industrisatsing i 2020 må også ta innover seg retningen Europa går i – som vår suverent største handelspartner vil EU-kommisjonens arbeid med Green Deal og finanstaksonomien legge sterke føringer for hvilke produkter som vil foretrekkes i det indre markedet.

Både batterier og hydrogen har fått egne IPCEI-prosesser, det vil si egne løp med store prosjektmidler tilgjengelig for utvikling av «Important Projects of Common European Interest». CO2-lagring på sin side er anerkjent av EU-kommisjonen som sentralt for å nå klimamålene.

– Nettopp derfor er det avgjørende å komme i gang nå, slik at norske teknologimiljøer og bedrifter har sjansen til å ta en del av denne kaka, sier Eriksen.