Nyheter

Ny batteristrategi: – Et viktig første steg

<small><i>Martin Melvær, seniorrådgiver industri i Bellona.</i></small>
Martin Melvær, seniorrådgiver industri i Bellona.

Publiseringsdato: 29. juni, 2022

Skrevet av: Sunniva Furset

Regjeringen lanserte i dag Norges første batteristrategi som del av sitt grønne industriløft. – I batteristrategien ser vi at det tas et steg i riktig retning, selv om mye fremdeles gjenstår, sier seniorrådgiver Martin Sveinssønn Melvær i Miljøstiftelsen Bellona.

Bellona har tidligere gitt innspill til strategien, og etterlyst tydelige mål om en karbonnegativ batterinæring, etablering av nye markeder for bruk av batterier i Norge, og kontroll over verdikjedene med satsing på bærekraftig mineralindustri. Batteristrategien er regjeringens oppfølger til veikartet for grønt industriløft som ble lagt fram for kort tid siden, som Bellona mente manglet muskler.

Bellona er positive til at regjeringen kommer med tiltak for å korte ned behandlingstiden for kraft- og nettutbygging.

– I dag tar det alt for lang tid å behandle søknader om utbygging av kraftnett og -produksjon, det er en barriere for etablering og utvidelse av grønn industri. Vi ser positivt på at saksbehandlingkapasiteten økes og regjeringen bør sette et mål om å ha behandlingstid på under tre år, sier Melvær.

I batteristrategien legger regjeringen opp til et virkemiddelapparat som kan skalere opp bevilgningene ved større industriprosjekter.

– Dette er svært viktig for etableringen av batterifabrikker, da de krever enormt med kapital. Det er også positivt at strategien åpner for økt internasjonalt batterisamarbeid, både med EU og med enkeltland. Regjeringen jobber også for norsk deltakelse i IPCEI og er i dialog med EU om batteritoll-saken. Dette er kritisk for at Norge skal kunne konkurrere på samme vilkår som medlemsland, sier Melvær.

I batteristrategien beskriver regjeringen et mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Bellona har store forventninger til at mineralstrategien som lanseres i høst har konkrete tiltak.

– Mineraler er avgjørende for utrulling av grønn teknologi. Det er bra at regjeringen anerkjenner dette og vil satse på utvikling også av grønnere gruvedrift i Norge. Vi har store forventninger til høstens mineralstrategi, som må komme med konkrete virkemidler for å realisere ambisjonen, ikke minst når det gjelder problemene tilknyttet deponering av overskuddsmasser, sier Melvær.

Bellona ser fram til den videre oppfølgingen av denne strategien. – Det er da vi vil se om regjeringens ord og ambisjoner vil oversettes til nye grønne industriarbeidsplasser i Norge, sier Melvær.