Nyheter

– Nå blir det kamp

Martin Melvær, Teamleder, materialer og industri
Martin Melvær, Teamleder, materialer og industri
Ingrid Hauge, Bellona

Publiseringsdato: 5. desember, 2023

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

– Dette er fullstendig anti-vitenskapelig og knusende for Norges omdømme som miljønasjon, sier Martin Sveinssønn Melvær i Bellona i en kommentar til at det nå er bred politisk enighet om å åpne for gruvedrift på havbunnen. – Bellona vil gjøre alt vi kan for å få stoppet dette, sier han.

Det er et enormt behov for mineraler til klimateknologi og det grønne skiftet det neste tiåret. Bellona er tydelig på at havbunnsmineraler ikke er løsningen.

– Havbunnsmineraler er en ren avsporing og en distraksjon som forsinker klimakampen. Skal vi reelt håndtere miljøhensyn, vil disse mineralene kommer altfor, altfor sent. Det er tvert imot svært mye vi kan gjøre på land, hvis vi stiller strengere krav og utvikler gode løsninger på miljø, sier Martin Sveinssønn Melvær, teamleder for materialer og industri i Bellona.

Ap, Sp, Frp og Høyre er etter flere ukers forhandlinger enige om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen.

Norge vil med dette være blant de første landene i verden som åpner for kommersiell gruvedrift etter havbunnsmineraler.

Partiene har blitt enige om en stegvis åpningsprosess der Stortinget skal godkjenne de første utviklingsprosjekter, på samme måte som det gjøres for enkelte utvinningsprosjekter i petroleumssektoren.

En potensiell naturkatastrofe

For å tette kunnskapshullene er det behov for et omfattende forskningsprogram for å kartlegge biologi og økosystemer i disse enorme havområdene.

– Det finnes ekstremt lite kunnskap om biologi og økosystemer på havbunnen, i 99 prosent av områdene har vi null kunnskap. Vi risikerer at det gjøres store, uopprettelige skader. Vi risikerer å utrydde arten som kunne gitt oss kuren mot kreft. Statens egen fagetat – Miljødirektoratet – har advart sterkt mot åpning. Det har også alle andre miljøfaglige instanser gjort. Det er en skandale at miljøfaglige råd ikke blir hørt i en sak som denne, sier Melvær.

– Det hjelper lite at forliket inkluderer en politisk behandling før åpning av nye felt, tilsvarende en PUD i oljenæringen. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet  har allerede vist at de er fullstendig døve for faglige innvendinger. Det er både skremmende og trist, sier Melvær.

Bellona har tidligere jobbet med EU for å stoppe olje- og gassutvinning i Arktis.

– Vi må nå få EU på banen. Dette kan ikke aksepteres, sier Melvær.